User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Nye oppgaver - ingen penger

Budsjett 2020
Budsjett 2020

Fylkeskommunene får to stillinger på deling for å overta oppgaver fra Riksantikvaren som er beregnet til 22 årsverk.

Dette kan ikke forstås som annet enn en nedprioritering av disse oppgavene. Jeg frykter at resultatet blir forsinket saksbehandling i byggesaker, dårligere service og flere klager, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Han understreker at Trøndelag gjerne overtar flere oppgaver innenfor kulturminner, men at det da må bevilges penger til å gjøre jobben.

Nasjonalt har Riksnativkaren beregnet 17-22 årsverk til oppgavene som overføres. I Trøndelag vil det si seks stillinger. I statsbudsjettet legges det opp til tilsammen ti stillinger i fylkene fordelt over tre år - med bare to stillinger i 2020.

Det vil si at vi får alle disse nye oppgavene fra 1. januar, men kompenseres med en stillingsressurs på 20 prosent, sier Mjøen.

Her er de nye oppgaver innenfor kulturminnefeltet

Følgende nye oppgaver blir overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunen:

Forvaltningsansvar for Statens kulturhistoriske eiendommer i Trøndelag (omfatter ca. 200 bygg) som driftes av ulike statlige sektorer som forsvarsbygg, statsbygg, utdanningssektoren bla NTNU og Nord Universitet og helsesektoren. Blant disse er bygninger som Trøndelag teater, Justismuseet, hovedbygningen på Røstad, Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen, Skarnsundbrua, Namsbrua og Værnes Garnison.

 • Freda fartøy
 • Profane middelalderbygg (verdslige bygg, ikke kirkebygg)
 • Ruiner utenfor middelalderbyen Trondheim
 • Midderalderkirkesteder og -kirkegårder
 • Avgjøre utgraving av arkeologiske kulturminner over og under vann
 • Avgjøre utgraving av skipsfunn og båter
 • Tre tilskuddsordninger: Brannvern i tette trehusmiljø, Tekniskindustrielle kulturminner, fartøy

Ruiner vi får ansvar for:

 • Steinvikholm slott
 • Tautra kloster
 • Sverresborgen
 • Reins kloster
 • Munkeby
 • Nærøy kirke