Ny rektor ved Verdal videregående skole

Bjørn Sivert Woll blir ny rektor ved Verdal videregående skole.

Woll overtar som rektor ved Verdal videregående skole etter Harald Morten Steen, og starter i jobben 1. januar 2022. 

Bjørn Sivert Woll er 55 år gammel og har siden 2012 jobbet som assisterende rektor ved Verdal videregående skole. Før dette jobbet han som avdelingsleder ved Heimdal videregående skole. Han har også vært lærer ved Sandnessjøen videregående skole i Nordland,  og ved Ladehammeren og Heimdal videregående skole.

Woll er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Buskerud/Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag. I tillegg har han gjennomført den nasjonale rektorutdanningen og studert digitalisering og ledelse i skolen.

- Vi får en rektor som kjenner både skolen og Verdalssamfunnet godt. Han har lang skoleerfaring og har hatt flere ulike roller, som vil komme godt med når han nå blir rektor. Jeg er sikker på at Verdal videregående skole vil få god nytte av Bjørn Sivert Wolls erfaring i årene framover, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse. 

Kontaktperson: 

Vegard Iversen
Direktør
74 17 43 92 996 94 805