Ny rektor ved Tiller videregående skole

Jon Anders Kleven blir ny rektor ved Tiller videregående skole. Han tar over etter Kirsti Horne.

Kleven jobber i dag som assisterende rektor ved Tiller videregående skole. Han har før dette vært lærer ved skolen siden 2007, og avdelingsleder siden 2016. 

Kleven har mange års fartstid fra skolen, kjenner skolen godt og vil få ansvaret for å utvikle skolen videre. Dette gjelder blant annet arbeidet med nytt skolebygg og den pedagogiske utviklingsprosessen knyttet til dette.

- Jon Anders Kleven har solid utdanning, og god og relevant erfaring som både lærer og skoleleder. Han kjenner Tiller videregående skole godt, og jeg ser fram til å samarbeide med han framover, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse.

Jon Anders Kleven starter i stillingen som rektor i august. 

Kontaktperson:

Vegard Iversen
Direktør
74 17 43 92 996 94 805