Ny rektor ved Thora Storm videregående skole

Cecilie Bach, ny rektor ved Thora Storm videregående skole.
Cecilie Bach, ny rektor ved Thora Storm videregående skole.

Cecilie Bach blir ny rektor ved Thora Storm videregående skole.

Bach overtar som rektor ved Thora Storm etter Anders Buhaug.

Cecilie Bach er 52 år gammel og har siden 1997 jobbet ved Adolf Øiens skole. Skolen ble i 2009 slått sammen med Gerhard Schønings skole, og skiftet navn til Thora Storm videregående skole. Bach har vært medlem og leder i fagnemnd i norsk i Utdanningsdirektoratet, og hun har vært universitetslektor ved NTNU. I dag jobber hun som fagleder og norsklektor ved Thora Storm videregående skole.

Bach er utdannet Cand. philol fra NTNU, og hun har i tillegg gjennomført den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU.

- Vi får en rektor som kjenner Thora Storm videregående veldig godt. Cecilie Bach har solid utdanning og lang skoleerfaring. Hun har også hatt flere ulike roller gjennom et langt yrkesaktivt liv, og som vil komme godt med når hun nå blir rektor. Jeg er sikker på at Thora Storm videregående skole vil få god nytte av Bach sin erfaring i årene fremover, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse.

 Ved spørsmål, kontakt:

Vegard Iversen
Direktør
74 17 43 92 996 94 805