User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Nedskriving av Knarrlagsundet bru i Hitra kommune

På grunn av bæreevneproblematikk og korrosjonsskader i armeringen på Knarrlagsundet bru, blir den fra 1. oktober i år nedskrevet fra Bk 10/50 til Bk T8/40.

Knarrlagsundet bru
Knarrlagsundet bru: Pga. redusert bæreevne tåler Knarrlagsundet bru mindre last. Fra 1. oktober blir den nedskrevet fra Bk 10/50 til Bk T8/40 (Foto: Nina Kjeøy, Statens vegvesen).

Knarrlagsundet bru på fylkesveg 6448, som går mellom Ulvøya og Fjellværsøya i Hitra kommune, har behov for omfattende rehabilitering. Det er korrosjonsskader i armeringen på brua og problemer med bæreevnen på enkelte pilarer.

Redusert bæreevne

Statens vegvesen har på vegne av Trøndelag fylkeskommune, som er vegeier, gjort en grundig vurdering av bæreevnen til brua. Resultatet av denne vurderingen, er at vi ikke lenger kan tillate brukslast på Bk 10/50.

- Undersøkelsene viser at det er redusert bæreevne på brua. Fra 1. oktober i år er vi nødt til å skrive ned brua til Bk T8/40, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Iversen.

Næringslivet på Ulvøya ble varslet om dette før påske, slik at de var forberedt på at de må omstille sine transport til mindre laster, og vi har i tillegg vært i kontakt med dem denne uka.

Restriksjoner fram til 1. oktober

Fra i dag av og fram til 1. oktober, blir det restriksjoner for å kunne opprettholde Bk 10/50. Disse restriksjonene er som følger:

  • Statens vegvesen setter opp skilt som tillater kun ett tungt kjøretøy å belaste brua. Det blir en minsteavstand mellom tunge kjøretøy på 100 meter.
  • Statens vegvesen setter opp rekkverk slik at føringsbredden på brua reduseres fra dagens 4,0 meter til 3,5 meter.
  • Statens vegvesen inspiserer brua hyppig.

Det er svært viktig at de ansvarlige for transporten følger restriksjonene som er satt. Hvis de ikke overholdes, er det nødvendig å sette ned brukslasten tidligere enn 1. oktober.

Knarrlagsundbrua er 181 meter lang, 5,4 meter bred og ble bygd i betong i 1965.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Iversen

954 98 041