Nasjonal konferanse for lærlingeråd

mennesker som sitter rundt bord og diskutererer.
Foto: Trøndelag fylkeskommune

For første gang ble det arrangert en nasjonal konferanse for lærlingeråd 21. – 23. oktober. Lærlingerådet i Trøndelag var vertskap, og på konferansen deltok lærlingeråd fra Vestfold og Telemark, Oslo, Nordland og Trøndelag.

Målet med konferansen var å bli kjent , lære av hverandre og finne ut hvordan lærlingerådene rundt om i landet kan samarbeide. 

Denne helga var det også lærlingekonferanse for lærlinger i TrøndelagHer var det 50 læringer fra Trøndelag, og lærlingerådene fra de andre fylkene var med som deltakende observatører for å se hvordan de selv kan arrangere lærlingekonferanser i sine fylker.  

Under konferansen diskuterte de lærlingerådets kampsaker, hva de er stolt av som lærling, hvilke muligheter de har etter endt læretid og hvilke råd de ønsket å formidle til ungdommer og yrkesfagseelever.  

 

Deltakerne syntes en slik nasjonal konferanse var både nyttig og lærerik.   

- Dette er et stort steg i riktig retning for at alle lærlinger skal bli hørt uansett hvor de befinner seg i Norge. Dette er første nasjonale samling som har blitt arrangert, og vi håper det blir flere. På den måten kan vi bygge et stort nettverk,  og samarbeide for å frem stemmen til alle lærlinger, sier Werner Enrique Myhre, leder for Lærlingerådet i Trøndelag. 

Til konferansen hadde også kunnskapsminister Tonje Brenna sendt en hilsen og svart på spørsmål.

 

Kontaktpersoner: 

Irene Laukholm
Rådgiver
74 17 43 12 934 31 841
Åse Helen Tveitane
Seniorrådgiver
74 17 56 54 936 50 923