User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Metrobuss og nytt kollektivsystem i Trondheim

Metrobuss i Trondheim (Foto: AtB AS)
Metrobuss i Trondheim (Foto: AtB AS)

Lørdag 3. august rullet 290 nye busser ut i Trondheimsområdet, blant disse 58 metrobusser i Trondheim. Dermed har trønderhovedstaden fått et nytt og moderne kollektivsystem med nye linjer, stasjoner og knutepunkter og landets mest moderne og miljøvennlige busspark.

Alle linjene i Trondheimsområdet ble endret og nærmere 300 busser skiftet ut natt til lørdag 3. august. Mandag 5. august var systemet i full hverdagsdrift for første gang. Metrosystemet gjør at Trondheimsområdet har et kollektivtilbud mer likt andre større byer. På de tre hovedlinjene går nær 60 metrobusser som har hyppige avganger og dedikerte traséer. 

Det nye kollektivsystemet representerer også en tung satsing på miljøvennlig transport. Blant de nye bussene finner vi blant annet 36 elbusser, som skal trafikkere fire linjer. Disse fire linjene sparer miljøet for over 2100 tonn fossilt CO2-utslipp hvert år, sammenlignet med om det skulle gått dieseldrevne busser. I tillegg bråker elektriske busser mindre. 

Les mer om overgangen til nytt kollektivsystem hos kollektivselskapet AtB.