Kurser seg i lokal samfunnsutvikling

30 ledere fra kommuner i Trøndelag har i vinter kurset seg i prosessledelse og møtes til siste samling på Jægtvolden i Inderøy denne uka. Kursserien er i regi av Trøndelag fylkeskommune og hovedhensikten er å bidra til skape gode og attraktive lokalsamfunn.

Praktisk og kreativt kompetansekurs

Det legges vekt på kommunikasjon, samhandling og kreativitet, og deltakerne lærer praktiske arbeidsmetoder og verktøy. På samlingene veksles det mellom dialogbaserte forelesinger, gruppearbeid, øvinger på reelle problemstillinger, arbeid med egne prosjekt og erfaringsutveksling i plenum. Tor Skogstad i A/S Utviklingskompetanse har den faglige ledelsen av kurset, som har en valgfri eksamensordning. Hele 20 av de 30 deltakerne har meldt seg opp til eksamen. 

Brei deltakelse

I alt er det 8 kommuner som er med på prosesskurset: Inderøy, Meråker, Meldal, Orkdal, Skaun, Region Namdal, Trondheim og Åfjord, og her er det med både politikere, rådmenn og samfunnsplanleggere.

Deltakerne har med seg konkrete arbeidsoppgaver inn i kurset innenfor kommuneplanlegging, sentrumsutvikling, inkludering, plan for habilitering og rehabilitering  og metodeutvikling, utviklingskraft i nytt regionråd, plan for lokale sentra og knutepunkter, gatebruk i sentrum.

Populær kursserie

Mange ville med og ikke alle fikk plass. Det blir derfor satt i gang et nytt tilsvarende kurs allerede fra midten av mars. Konseptet med å ta med å få faglig påfyll, ta med seg eget arbeid inn i kurset og dele erfaringer blir godt mottatt. Det ser ut til at tilbudet dekker et behov i kommunene, sier seniorrådgiver Tove Gaupset på plan- og næringsavdelingen. 

Lokal samfunnsutvikling

Attraktive lokalsamfunn omfatter blant annet arbeidsplasser, infrastruktur, tjenestetilbud, gode bo- og sentrumsområder, møteplasser, fritidstilbud, inkludering mv. For å få til dette er det nødvendig med en aktiv innsats fra mange parter. Derfor oppleves dette med prosess og samhandling så viktig for å få til gode resultater. Trøndelag fylkeskommune arrangerer kursserien for å bidra til kompetanseheving i kommunene på dette feltet, og legge til rette for læringsarenaer. Dette som en del av arbeidet med samfunnsutvikling i Trøndelag. 

Utviklingskompetanse a/s vant i fjor vår konkurransen om oppdraget. www.utviklingskompetanse.no

Glimt fra tidligere samling i vinter:

Glimt fra tidligere samling (Foto: Gunhild Kvistad)
Glimt fra tidligere samling (Foto: Gunhild Kvistad)