Kunstgress-problem nærmer seg en løsning

Harald Strand (til venstre) og Ådne Espeland i Green Cleaner sitter på ei sammensydd kunstgrasmatte. Én av ideene de har til gjenbruk av brukt kunstgress. (Foto: Gjesdalbuen / Tore Espedal)
Harald Strand (til venstre) og Ådne Espeland i Green Cleaner sitter på ei sammensydd kunstgrasmatte. Én av ideene de har til gjenbruk av brukt kunstgress. (Foto: Gjesdalbuen / Tore Espedal)

Trøndelag fylkeskommune har funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress. Selskapet Green Cleaner i Rogaland får til sammen 500 000 kroner for å utvikle ideen videre.

Bruk av kunstgress har økt kraftig de siste tiårene, både i parker og innen idretten. Fotballen alene har rundt 1700 kunstgressbaner i Norge. Hvert år erstattes rundt 50 baner, et tall som vil øke voldsomt i årene framover. Høye kostnader og manglende løsninger gir miljømessige utfordringer. Det finnes ingen helnorske sirkulære løsninger og verdikjeder for avhending av kunstgress. Internasjonalt er det svært får aktører som tilbyr løsninger.

Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen. Gummigranulat kan i tillegg inneholde miljøgifter. Det er anslått at tap av gummigranulat årlig fører til utslipp av mikroplast på 1500 tonn.

Trøndelag fylkeskommune lyste i høst ut en konkurranse for å finne sirkulære løsninger for gammelt kunstgress. Seks aktører fikk 200 000 kroner hver for å utvikle løsningsforslag. En bredt sammensatt jury har vurdert forslagene. Løsningen fra Green Cleaner i Rogaland ble vurdert til å være den beste og mest helhetlige. De vil nå få ytterligere 300 000 kr til å videreutvikle konseptet til en prototype.

Green Cleaner skal i grove trekk tørke kunstgressrullene for lettere å kunne skille og sortere de ulike materialene, og brenne det som ikke kan gjenbrukes. Green Cleaner har jobbet med innsamlingsløsninger for gummigranulat ved fotballbaner. Erfaringene fra dette arbeidet har vært viktige når de har kommet med løsningsforslag. Målet er å bygge opp flere anlegg i Norge som kan behandle gammelt kunstgress.

- Trøndelag fylkeskommune arbeider tungt med klima og miljø. Vi vet at det er store utfordringer med å håndtere kunstgress. Derfor er vi godt fornøyd med responsen på konkurransen, samt at det er funnet en løsning som virker svært lovende. Jeg håper støtten fra oss kan bidra til at vinneren kan realisere sin løsning, sier fylkesordfører Tore O Sandvik.

Kontaktperson: