Kastvollen Rehabiliteringssenter er årets lærebedrift

oppstilling,
Pris til Kastvollen: Fra venstre: Kristin Kulseth, NHO Trøndelag og yrkesopplæringsnemnda, Kristine Svendsen, leder yrkesopplæringsnemnda, Eli-Kristin Thune Skevik, hjelpepleier og veileder på Kastvollen, Bente Oldren, daglig leder Kastvollen og Lars Kristian Fossum, seksjonsleder fagopplæring. Foto: Mona Jønvik Andersson/Trøndelag fylkeskommune

Mandag ble Kastvollen Rehabiliteringssenter AS i Inderøy tildelt prisen Årets lærebedrift 2022.

- Dette setter vi stor pris på, og vi er kjempestolte!  I dag har vi heist flagget her på Kastvollen,  sier Bente Oldren, daglig leder ved Kastvollen Rehabiliteringssenter.  

Kastvollen Rehabiliteringssenter driver spesialisert rehabilitering for personer med ulike nevrologiske diagnoser.

Bedriften har hatt lærlinger siden 1997. 

- Vi har hatt lærlinger og lærekandidater i mange år, og har i dag fem dyktige lærlinger i helsearbeiderfaget. Vi er opptatt av å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og lærlingene får være med på møter,  aktiviteter, stell og alt annet som foregår i løpet av en dag på Kastvollen. Lærlingene får mange ulike utfordringer og mye ansvar, forteller Oldren.   

 

Godt læringsmiljø og inkludering av lærlingene

Det er Trøndelag fylkeskommune ved Yrkesopplæringsnemnda som har kåret årets prisvinner. 

I juryens begrunnelse står det at årets pris går til en lærebedrift som jevnlig tar inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater, og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte.  

Kastvollen Rehabiliteringssenter skaper et godt læringsmiljø som inkluderer lærlingene, og lærlingene blir utfordret på en trygg og positiv måte slik at de føler seg inkludert i arbeidsmiljøet. Bedriften har et helhetssyn på opplæring, og har et stort fokus på mestring gjennom tilpasset krav og forventning til den enkelte lærling eller lærekandidat.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har hatt flere lærlinger og lærekandidaer med ulike behov, og har lagt til rette for at flere gjennomfører ulike løp. Dette har bidratt til å få flere gjennom til fagbrev og kompetansebrev, i tråd med samfunnskontrakten, og det fireårige opplæringsløpet. 

Årets lærebedrift ble nominert av OKS Trøndelag, og prisvinner får blomster, diplom og 15.000 kroner.  

Kastvollen Rehabiliteringssenter er et spesialisert rehabiliteringssenter i Inderøy. Det drives av AS Reko, og har døgn - og dagbasert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske og muskel/skjelett- diagnoser er den største pasientgruppen. 

Ved senteret arbeider de tverrfaglig. Personalgruppen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, kjøkkenpersonell, renholdere og driftsleder.

 

Det blir også mer om Årets lærebedrift i vår podcast - Fylkespodden tirsdag 23. mai. Her kan du lytte på Fylkespodden

Kontaktperson: 

Marit Heggeriset
Seniorrådgiver
74 17 43 51 906 66 049