User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kan man se inn i framtida?

Under Trøndelagsmøtet torsdag 11. januar ble det gitt en spennende forsmak på et prosjekt som til høsten skal innom alle de videregående skolene i fylket.

Klikk her for å se 360-video i YouTube-appen.

Å se inn i framtida er ikke enkelt, heller ikke når man skal slå sammen to fylker. Man kan for eksempel se seg blind på utfordringer framfor muligheter. 

Nettopp derfor kan vi benytte anledningen til å gjøre noe så lite trøndersk som å skryte av oss selv, og vise fram mulighetene som finnes i det nye Trøndelagsfylket. 

Filmen gir en forsmak på et prosjekt som skal innom alle de videregående skolene i løpet av høsten 2018. Med moderne VR-teknologi og filming i 360 grader, skal vi bidra til å bygge stolthet rundt hva vi er og hva vi kan bli.

Filmen er produsert av Woodlandfestivalen AS og Headspin As i samarbeid med Namdalsavisa, Vitensenteret og Teknisk Ukeblad Media.