Tar grep for mangfold og likestilling

Seniorrådgiver Marit Moldjord og fylkesdirektør Carl-Kakob Midttun.
– Likestilling kommer ikke av seg selv, det kreves systematisk innsats, fortalte fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun og seniorrådgiver Marit Moldjord da de åpnet Trøndelag fylkeskommunes mangfoldsseminar.

Mangfold og likestilling er nødvendig i arbeidslivet, men fortsatt en utfordring i 2023. Hva kan vi gjøre for å øke mangfold og inkludering? 16. og 17. november arrangerte Trøndelag fylkeskommune mangfoldsseminar.

– Vi må skape et arbeidsliv der det er plass til alle. Oppgavene vi er satt til å gjøre løses best gjennom mangfold og likestilling, sa fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun da han åpnet seminaret.

Trøndelag fylkeskommune er sertifisert i likestilt arbeidsliv og ønsker å få med seg både kommuner og andre trønderske virksomheter i et løft for likestillings- og mangfoldsarbeidet. Rundt 100 deltakere, hovedsakelig fra kommuner og fylkeskommunen deltok på seminaret, som ble arrangert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med KS Trøndelag og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Hvordan skape et Norge der alle hører til? 

NRK skal speile befolkningen og bidra til et inkluderende Norge. For å nå målene har NRK et eget mangfoldsteam. Tilgjengelighetssjef, Siri Antonsen deltok på fylkeskommunens seminar og delte om hvordan NRK jobber med mangfold og inkludering.

Tilgjengelighetssjef i NRK, Siri Antonsen (t.v) og Erika Braanen Sterri, som er forsker ved FAFO står foran scenen i møtesalen.
Tilgjengelighetssjef i NRK, Siri Antonsen (t.v) fortalte om hvordan NRK jobber helhetlig med mangfold. Erika Braanen Sterri, som er forsker ved FAFO snakket om holdninger til mangfold i arbeidslivet og spesielt i rekrutteringsprosesser.

– Mangfold er mye mer enn hva man kanskje først tenker på, sa Antonsen og trakk frem eksempler på hva mangfold handler om:

Alder, kjønn, funksjonsgrad, språk, dialekt, livssyn, utseende, kjønnsidentitet, seksuell orientering, utdanning, erfaring, kompetanse, interesser, familiesituasjon, geografisk-, sosial-, etnisk og/eller kulturell bakgrunn.

Antonsen var klar på at likestilling og mangfold er et langsiktig arbeid for NRK. Samtidig er de opptatt av å bruke kraften i det iboende mangfoldet de allerede har i organisasjonen. 

«Ingenting om oss, uten oss», som er brukerbevegelsens eget slagord er en viktig kjøreregel for NRK, og noe Antonsen anbefalte andre organisasjoner å ta med seg i sitt mangfolds- og inkluderingsarbeid.

 

Daglig leder i InClue (Handicapforbundets rekrutterings- og kompetansehus), Tor Andreas Bremnes står foran scenen. I bakgrunnen står det "Hvordan kan vi ta i bruk all arbeidskraften?"
Daglig leder i InClue (Handicapforbundets rekrutterings- og kompetansehus), Tor Andreas Bremnes, fortalte om hvordan en kan legge til rette for åpne, fordomsfrie rekrutteringer. Han mener det trengs handling for å oppnål økt mangfold og inkludering.
Transperson Torben (Cathrine) Dyhr-Nielsen, her som Cathrine på scenen. I bakgrunnen teksten "Reisen fra bak gardinene til åpenhet"
Torben (Cathrine) Dyhr-Nielsen jobber i NAV og er en talsperson for transpersoner i Norge. Først som 50-åring gjorde hen sin transpersontilværelse kjent for offentligheten. Hen lever i dag et liv som både Torben og Cathrine, og delte av sine livserfaringer på seminaret.

 

Mangfold i fylkeskommunen

I 2022 lyste Trøndelag fylkeskommune ut trainee-stillinger øremerket for personer med hull i CVen, nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn.

Lill Charlotte Vederhus, Rabeya Khatun Kazi og Oriana Vanessa Kammerer Villar vant kampen blant 62 søkere. På seminaret delte de sine erfaringer med å være trainee i fylkeskommunen.

Mangfold var et kvalifikasjonskrav da Trøndelag fylkeskommune søkte etter traineer i 2022. Vi er stolt av å ha Rabeya Khatun Kazi, Lill Charlotte Vederhus og Oriana Vanessa Kammerer Villar med på laget.

 

– Å jobbe i fylkeskommunen har vært en fantastisk opplevelse og jeg har lært mye av denne erfaringen. Det har vært en flott måte for å vise hva jeg kan, sier Oriana Vanessa Kammerer Villar.

Trainee-ordningen er en del av Trøndelag fylkeskommunes handlingsplan innenfor likestilt arbeidsliv, og i høst ble fylkeskommunen sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Under konferansen fortalte Marit Moldjord, seniorrådgiver i seksjon organisasjon og leder for likestillingssatsingen i fylkeskommunen om hvordan organisasjonen jobber med likestilling, inkludering og mangfold.

Moldjord la vekt på at likestillings- og mangfoldsarbeid må bety handling og mer enn fine ord.

– Vi må vokte oss for at likestillings- og mangfoldsarbeidet blir en fasade. Vi kan ikke snakke varmt om mangfold, uten å ansette mennesker som er annerledes enn de vi har fra før, sa Moldjord.

Her kan du lese Trøndelag fylkeskommunes handlingsplan for likestilt arbeidsliv.