User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Indgjerd Værdal ny fylkesdirektør

Kirsten Indgjerd Værdal er ny fylkesdirektør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune (Foto: Privat)
Kirsten Indgjerd Værdal er ny fylkesdirektør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune (Foto: Privat)

Kirsten Indgjerd Værdal (61) er tilsatt som ny direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune. Hun tiltrer stillingen allerede 2. januar.

- Jeg gleder meg til å ta fatt, og ser fram til å være med å bygge Trøndelag og muligheten til å prege utviklingen av vårt fylke på viktige samfunnsområder, sier Indgjerd Værdal.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er godt fornøyd med valget.

- Kirsten har stor gjennomføringsevne og kjenner Trøndelag godt. Hun har et stort nettverk i landet, som vil være viktig for oss i utviklingen av fylket, sier Mjøen.

Det var i alt 13 søkere til stillingen.

- Det var flere godt kvalifiserte søkere, og det viser at dette er en attraktiv stilling, sier Mjøen.

Indgjerd Værdal tar fatt på stillingen rett over nyttår, og vil få ansvar for store samfunnsområder.

- Plan handler jo om å legge grunnlaget for utviklingen av hele fylket, og innenfor næring er det store muligheter med grunnlag i fylkets store naturressurser, et mangfoldig næringsliv og flere tunge kompetansemiljø. Med dette utgangspunktet bør Trøndelag ha mulighet til å ta nasjonale posisjoner. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt i dette arbeidet sammen med politikere, ansatte og partnerskapet, sier Indgjerd Værdal.

Bakgrunn

Indgjerd Værdal kommer fra stillingen som fagdirektør for innovasjon og utvikling hos Fylkesmannen i Trøndelag, og var fra 2007 landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hun har også vært daglig leder i Oi Trøndersk Mat og drikke.

Den nye direktøren har hatt en lang rekke sentrale verv. Mest kjent er hun nok for perioden som leder i Norges Bondelag fra 1997-2002. Hun har også vært styremedlem i Innovasjon Norge, Tine, Norges Røde Kors, Statnett og Gjensidige.

Indgjerd Værdal har gått Forsvarets Høyskole, og har også studier i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, samt organisasjon og ledelse.

Hun overtar jobben etter Trude Marian Nøst, som fra årsskiftet begynner som kommunal sjef for samfunnsutvikling i Levanger kommune.

Kontakt

Odd Inge Mjøen 481 29 570 og Kirsten Indgjerd Værdal 900 98 441.