Hvordan skaper vi fremtidens kunstgressbaner?

Illustrasjonsbilde.

13. september blir funn fra Kunstgressprosjektet 2021 presentert på Scandic Hell i Stjørdal. Her kan du følge konferansen direkte.

De siste årene har det kommet rapporter fra flere europeiske land som beskriver ulike miljøproblemer knyttet til bruk av gummigranulat i kunstgressbaner. Kunstgress med innfyll av gummigranulat fra brukte bildekk (SBR) har blitt et stort problem knyttet til bekymring for helseutfordringer, miljøgifter og mikroplast. 

KG2021 er et prosjekt for å utvikle framtidens kunstgressflater. Gjennom samarbeid mellom fylkeskommuner, Norges fotballforbund, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljø har vi gjennom et treårig prosjekt utviklet nye, bærekraftige konsept for planlegging, bygging og drift av slike anlegg. 

13. september blir funnene fra prosjektet presentert under en konferanse på Scandic Hell i Stjørdal. Konferansen blir streamet fra kl. 10.00.

Lenke til stream

Pilotprosjektet bygger blant annet på erfaringer fra bygging av seks pilotbaner uten kunstig innfyll. Banene ligger i ulike deler av landet. 

1. Fredrikstad kommune, Østfold 

2. Råde IL, Østfold 

3. Flatås IL, Trøndelag 

4. Egge IL, Trøndelag 

5. Hosle IL, Akershus 

6. Bærum kommune, Akershus 

Utdrag fra prosjektmålene: 

· Å definere krav til kunstgressbaner som ivaretar idrettens behov og stimulerer til økt aktivitet og bruk for flere målgrupper og brukergrupper. 

· Redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner med 80%. 

· Redusere materialstrøm med minst 85%. 

· Redusere avrenning av tungmetaller med 90%. 

· Oppnå gjenbruksandel på minst 60%. 

For mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på KG2021 sin hjemmeside.

Program for konferansen

Ordstyrer Stein Cato Røsnæs, fagkoordinator idrett, Viken fylkeskommune. 

10.00 – 10.15 Oppstart og velkommen. 

10.15 – 11.15 Presentasjon av sluttrapport ved Bjørn Aas, prosjektleder KG2021, tidligere NTNU/SIAT (nå Cowi AS) 

11.15 – 11.45 Norges fotballforbund ved Øyvind Moltubakk. 

11.45 – 12.15 Mingling med en matbit. 

12.15 – 13.15 Presentasjon av pilotbanene Teie, Flatås, Egge og Råde. 

13.15 – 13.30 Nettverk for utvikling av bærekraftige idretts og aktivitetsanlegg ved Olav Torp, NTNU. 

13.30 – 14.00 Sofadebatt med Aas, Moltubakk, Westheim, Smalås, Dreier, Schjesvold og Torp. Debatten ledes av Stein Cato Røsnæs.

Organisering og finansiering 

Prosjektet har organisatorisk og finansiell bistand fra Viken (tidligere Østfold og Akershus), Vestland og Trøndelag fylkeskommuner, Kultur- og likestillingsdepartementet og Norges Fotballforbund. 

NTNU/SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) har hatt faglig ansvar for prosjektet. 

Gjennom prosjektperioden har også NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) v/Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ (Direktoratet for Økonomistyring) vært aktive deltakere i prosjektet.

Kontaktpersoner

SIAT/NTNU – Olav Torp, E-post: olav.torp@ntnu.no , Tlf: 93422673.  

Prosjektleder – Bjørn Aas, NTNU/SIAT (Nå Cowi AS), E-post: bjaa@cowi.com, Tlf: 97171814. 

Trøndelag fylkeskommune – Gisle Løseth, E-post: gislo@trondelagfylke.no, Tlf: 90167748. 

Viken fylkeskommune – Stein Cato Røsnes, E-post: steinro@viken.no, Tlf: 47824811.