Hos disse er det hjelp å få

Ansatte i Trøndelag fylkeskommune og Nav. Bilde
Klare til å hjelpe: Karrieresenteret til Trøndelag fylkeskommune og Nav ønsker å bidra til at flest mulig bedrifter kommer seg trygt gjennom tøffe, økonomiske tider. Fra venstre mot høyre: Brit Flatås, Arnfinn Aksnes og Per Jorulf Overvik (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Visste du at Trøndelag fylkeskommune gir gratis råd til bedrifter i Trøndelag? Dette gjøres gjennom Karrieresenteret som er et offentlig tilbud. 

For tiden er det mange som trenger hjelp, og problemstillingene blir stadig mer kompliserte. Heldigvis er det lyspunkt. 

Nav-samarbeid 

Brit Flatås i Karrieresenteret sier de prøver å hjelpe flest mulig. Senteret har blant annet et godt samarbeid med Nav. 

- Det at vi i Trøndelag fylkeskommunen og Nav drar i samme retning og samarbeider god er kjempeviktig, sier hun.  

Markedskontakt i Nav, Arnfinn Aksnes sier de også samarbeider tett med fylkeskommunen når det kommer til Trøndelagsmodellen. Dette er et skreddersydd løp inn til fagbrev hvor målet er å få ned antall mennesker som står utenfor arbeid eller utdanning. 
- Det er også godt å ha noen utenfor Nav-systemet som en kan spørre om råd og hjelp, sier Aksnes. 
Og veien fra Nav i Verdal til Karrieresenteret er da også kort da de har kontorer i samme bygning. Det samme gjelder også i Namsos. 

Større kontraster enn tidligere 

Når det kommer til å veilede bedrifter som sliter, sier Aksnes at bedriftene i Trøndelag trenger mer hjelp med permitteringer, oppsigelser og konkurser nå enn tidligere. 

- Kontrastene i hjelpearbeidet vårt er mye større enn tidligere. Det er krevende å gå i dialog med ansatte som går ned i lønn og går på dagpenger, sier Aksnes. 

Trøndersk næringsliv går stort veldig godt, men det er flere ting som bidrar til usikkerhet og noen mørke skyer for deler av økonomien. Det bekrefter Per Jorulf Overvik som jobber med tall og statistikk i Trøndelag fylkeskommune.  

- Det er fortsatt høy sysselsetting og vekst i sysselsettingen kombinert med lav arbeidsledighet, men forventingene til etterspørsel og sysselsetting framover er svakere, sier Overvik.

Likevel er det noen bransjer der det fortsatt vil ta tid å få positiviteten tilbake.  Dette gjelder spesielt varehandelen samt bygg og anlegg. 

- Det er vanskelig å spå når det vil snu, men på lang sikt har Trøndelag et variert næringsliv som er relativt robust. Vi klarer ofte å omstille oss bra gjennom kriser, sier han. 

Flere kortsiktige oppdrag 

Brit Flatås i Karrieresenteret sier den tidligere langsiktige tryggheten med tanke på oppdrag langt fram i tid, nå er erstattet med kortsiktige oppdrag. Dette skaper naturlig nok utrygghet. 

Hun slår imidlertid et slag for kompetansehevende tiltak som også Karrieresenteret kan være behjelpelig med å få oversikt over.   

- Dette er noe en kan legge inn når det er mindre aktivitet og færre oppdragene, sier Flatås.  

Hun sier videre at samarbeidet internt i fylkeskommunen mellom Karrieresenteret i Trøndelag og seksjon næring gjør at de kan bistå næringslivet på ulike vis. 

- Vi oppfordrer bedrifter i omstilling, uansett størrelse, til å ta kontakt med oss, sier hun. 

Behold kompetansen! 

Alle de tre er uansett sikre på at pilene vil peke oppover igjen. Spørsmålet er bare når. Rådet de gir til bedriftslederne er derfor klart: behold kompetansen så langt det lar seg gjøre. 

- Bruk Karrieresenteret, Nav og bygg nye relasjoner slik at vi greier å stå i det til det forhåpentligvis smeller i markedet igjen. Da er vi klare til å bygge med én gang, sier Aksnes. 

Han skryter imidlertid av næringslivet i Trøndelag. 

- De er flinke til å hjelpe hverandre og samarbeide når det er mindre oppdragsmengde og permitteringer. Bedriftene kan være bitre konkurrenter på anbud, men er flinke til å bruke hverandres ledige kapasitet til utleie og andre ting, sier markedskontakten i Nav. 

FAKTA 

Karrieresenteret i Trøndelag  

  • Karrieresenteret i Trøndelag er et offentlig og gratis tilbud.
  • Dette er et ressurs- og kompetansesenter for alle som jobber med karriereveiledning.
  • Karrieresenteret har kontorer i Namsos, Verdal og Trondheim.
  • Karriereveiledning er et viktig tiltak for å nå mål innenfor utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringspolitikken i Trøndelag.