Høring: Ny forskrift om skoleregler

Fylkesdirektøren inviterer til å komme med innspill til ny forskrift om skoleregler for elever i videregående skole.

Ny opplæringslov trer i kraft fra 1. august 2024. Fylkeskommunen skal derfor vedta en forskrift om skoleregler som skal erstatte dagens ordensreglement. 

Forskriften skal inneholde: 

  • Organisering av skoledemokratiet 
  • Retter og plikter for elevene (orden og oppførsel) 
  • Tiltak når elever bryter skolereglene/behandling av slike saker 

Fylkeskommunen har nå en høring på forslag til forskrift for skoleregler 

Her finner du høringsdokumentet

Her kan du sende inn dine innspill  

Høringsfristen er 1. mars.  

Videre behandling 

Forskriften skal behandles i hovedutvalg for utdanning 3.-4. april og i fylkestinget 24. -25. april. 

Vedtatt forskrift trer i kraft fra 1.august 2024. 

Kontaktperson

Maria Tanem Møller
Seksjonsleder
74 17 43 46 482 01 136