User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Historisk avtale med Sametinget

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og sametingspresident Aili Keskitalo: Foto: Mona J. Andersson
HISTORISK: Fylkeskommunen og Sametinget undertegnet den første samarbeidsavtalen for å styrke arbeidet i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag. Til venstre fylkesordfører Tore Sandvik og sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Mona J. Andersson.

I dag undertegnet fylkeskommunen og Sametinget den første samarbeidsavtalen, som befester hele Trøndelag som sørsamisk forvaltningsområde.

- Jeg kjenner på både det ærefulle og ansvarsfulle. Etter sammenslåingen er hele Trøndelag forvaltningsfylke, og det er nytt for sørdelen, sa fylkesordfører Tore Sandvik.

SE VIDEO FRA SIGNERINGEN 

Det overordnete målet med avtalen er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom Sametinget og fylkeskommunen i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag. Det betyr også at fylkeskommune er tospråklig, og det skal synliggjøres i hele fylket.

 

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området, som strekker seg fra Helgeland i nord til Engerdal i sør.

- Denne avtalen vil være et viktig verktøy når vi nå skal samarbeide til beste for den samiske befolkningen, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Her kan du lese samarbeidsavtalen