Her er mottakeren av tilgjengelighetsprisen 2023

(F.v.) Tommy Skatland (FrP), leder av rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, Jon Normann Tviberg, leder av Arctic Buss og Tomas Iver Hallem, fylkesordfører. Foto: Kristin Heggdal/Trøndelag fylkeskommune

Prisvinneren har gjennom flere år bidratt til å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Universell utforming handler om forståelsen for og kunnskap om god tilgjengelighet, og skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter og i alle aldre.

Prisen ble delt ut under fylkestinget i Trondheim 24. april, av fylkesordfører Tomas Iver Hallem. Prisvinneren for 2023 er busselskapet Arctic Buss, ved leder Jon Normann Tviberg fra Vanvikan.

 

Gjør turopplevelser tilgjengelig for alle

Arctic Buss er en turbuss som er tilrettelagt for alle. Den har både rullestolheis, fem plasser for rullestol, teleslynge, som gjør informasjon tilgjengelig for hørselshemmede, og toalett.

– Trøndelag fylkeskommune er takknemlig for at Arctic Buss har valgt å investere i en turbuss som de fleste kan bruke uansett funksjonsnedsettelse. Turbussen utgjør et unikt tilbud i Trøndelag, og bærer preg av et genuint ønske om å skape fleksible og gode turopplevelser, sa Hallem under utdelingen i fylkestinget.

På grunn av sin universelle utforming gjør selskapet at turopplevelser blir tilgjengelig for alle og at alle blir inkludert, enten det er skoleklasser, lag, foreninger, organisasjoner eller andre ombord.

– Det som kanskje betyr mest for oss er når skoleassistenten til "Ola" på 13 år oppdager Arctic Buss. Endelig kan "Ola" også få være med klassen sin på tur. Han slipper å kjøre i rullestol-drosje bak, og får samme opplevelse som de andre i klassen sin, sa Normann Tviberg under talen sin til fylkestinget. 

 

Fremmer universell utforming

Tilgjengelighetsprisen blir delt ut hvert år til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller som på annen måte har arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø. 

Prisen består av en diplom og et pengebeløp på 10 000 kroner. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne dekker alle utgifter ved prisutdelingen.