Gratis bind og tamponger på videregående

Foto: Andrea Gordon, unsplash.com

Fra høsten 2023 får alle elever i videregående opplæring i Trøndelag gratis bind og tamponger. Dette ble vedtatt i hovedutvalg for utdanning onsdag 24.mai.

Forslaget om gratis bind og tamponger til elever i videregående opplæring ble først fremmet av Venstre  våren 2022, og det ble i fylkestinget vedtatt en forsøksperiode ved de trønderske skolene. 

Gjennom det siste året er det gjennomført et godt arbeid med elevrådene på de ulike videregående skolene for å finne ut av hvordan tilgjengeligheten skal være på bind og tamponger og hvilke produkt som skal tilbys på skolene. Utprøvingsfasen viser at produktene har vært etterspurt, og det er gjort gode lokale organiseringer på skolene. 

Onsdag ble det vedtatt i hovedutvalg for utdanning at gratis bind og tamponger skal bli en fast ordning på alle skoler fra skoleåret 2023/2024. 

- Jeg er glad for at det er kommet fram til gode løsninger på de ulike skolene med god involvering av elevene.  Gratis tilgjengelig bind og tamponger er et godt bidrag for å legge til rette for bedre kvinnehelse og hindrer økonomiske bekymringer, forteller Kari Anita Furunes, leder i hovedutvalg for utdanning.