Gi innspill til handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag

Illustrasjoner: Tora Marie Norberg

Jobber du for eller med barn og unge? Vi arbeider med en handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag, og nå trenger vi dine innspill.

Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagen fylhkentjīelte vil at barn og unge skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter som gir muligheter for å delta, oppleve og skape – og som bidrar til trivsel og bolyst.  

For å nå målet arbeider vi med en handlingsplan med satsingsområder og tiltak, med utgangspunkt i medvirkning fra 2100 barn, unge og voksne.

Før videre arbeid med handlingsplanen og utsending på høring til høsten, ønsker vi innspill fra kommuner, medvirkningsorganer, kulturinstitusjoner, lag, foreninger og frivillighet. Kort sagt alle som jobber for og med barn og unge i Trøndelag!

Kom med innspill

I dokumentet under finner du sammendrag av kunnskapsgrunnlaget, beskrivelse av mål, satsingsområder med tilhørende verktøy:

INNSPILLDOKUMENT_Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag – Grunnlag for innspill.pdfDet samlede kunnskapsgrunnlaget er presentert her: https://www.deltaoppleveskape.no/no/kunnskapsgrunnlag


Her sender du inn dine innspill


Frist for å gi innspill er 31. mai 2024. 

Bli med på webinar


Vi arrangerer tre webinarer der vi gir en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og utvalgte satsingsområder. Det blir også mulighet til å stille spørsmål. Webinaret krever ingen påmelding, du går bare inn på lenken når møtet starter. 

Kontaktperson