Fylkeskommunens økonomi 2021-2024

Tirsdag la fylkesrådmann Odd Inge Mjøen frem for fylkesutvalget forslag til økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021.

- Til tross for et krevende år for den fylkeskommunale økonomien som følge av koronasituasjonen, mener vi at vi har godt kontroll på økonomien. Ved hjelp av mottatte kompensasjonsmidler fra staten, interne budsjettjustering og god budsjettkontroll på tjenesteområdene, regner fylkeskommunen med å få et positivt regnskapsresultat for 2020, sier Mjøen.

Her er noen av viktigste punktene i økonomiplanen:

 • Fylkeskommunen skal investere for 1,74 milliarder kroner i 2021
  • 1, 083 milliarder kroner til fylkesveg
  • 573, 4 millioner kroner til nye skolebygg
 • I budsjettet ligger det også midler til nye oppgaver som er overført fra staten til fylkeskommunene. Dette gjelder blant annet tilskudd til:
  • 5,7 millioner kroner til drift av Ørland Lufthavn 
  • 10, 4 millioner i tilskudd til null- og lavutslippsferjer
  • 1 million kroner til kulturnæring
  • 15, 2 millioner til økt lærlingetilskudd for første halvår i 2021 
 • Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å opprettholde tildelingene til kulturinstitusjonene, og styrker budsjettet med 2 millioner kroner på dette området.

 • De store tjenesteområdene får et driftsbudsjett på 6,2 milliarder kroner
  • 3, 11 milliarder kroner til videregående utdanning 
  • 1,24 milliarder kroner skal brukes på kollektivtrafikken i fylket
  • 888 millioner kroner går til drift og vedlikehold av fylkesveiene.
 • Klimabudsjett er et nytt kapittel i økonomiplanen. Trøndelag har som mål å bli klimanøytral innen 2030 og fylkeskommunen kan bidra til å fremme arbeidet med klimaomstilling gjennom ulike roller. Fylkesrådmannen skal i 2020/2021 utarbeide et årshjul for arbeid med klimabudsjett og klimaregnskap for å sikre en systematisk og strukturert tilnærming.

Her kan du lese hele økonomiplanen

Fylkestinget skal vedta økonomiplan og budsjett i desember.