Fylkeskommunen tildelt samfunnsnyttesertifikat

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mottar det synlige beviset på fylkeskommunens tilførte samfunnsbidrag fra DRIVE. Foto: DRIVE Norge.
Fylkesordfører Tore O. Sandvik mottar det synlige beviset på fylkeskommunens tilførte samfunnsbidrag fra DRIVE. Foto: DRIVE Norge.

Gjennom samarbeid med den ideelle organisasjonen DRIVE Norge bidrar Trøndelag fylkeskommune med driftstøtte til ti trønderske kommuner ved etablering av Kjør for livet-programmet. Under fylkesutvalget 30. mai mottok fylkeskommunen samfunnsnyttesertifikatet som et synlig bevis på sitt bidrag i 2022.

DRIVE jobber for å fremme tryggere lokalsamfunn, gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til barn og unge som trenger det mest. Blant deres programmer er det et forebyggende klubbprogram «Kjør for livet», hvor 5-7 ungdommer møtes en kveld i uka. Gjennomføringen skjer ute i kommunene av lokale DRIVE-coacher med hovedfokus på bevisstgjøring, vennskap, motor og mekking.

Samfunnsnyttesertifikatet dokumenterer forebyggende innsats og sosiale fotavtrykk i samarbeid med organisasjonen.

I 2022 investerte fylkeskommunen 3 630 000,- i DRIVE. På bakgrunn av Veritas sine beregninger har denne innsatsen tilført en samfunnsnytte på 25 410 000,-

– Vi er utrolig takknemlige for den støtten som fylkeskommunen bidrar med hvert år. Dette gir oss mulighet til å gi mange barn og unge et godt fritidstilbud i vårt hjemfylke, sier daglig leder i DRIVE Norge, Jeanette Sørmoen-Børseth.