Fylkeskommunen henter energi fra egne bygg

Taket på Charlottenlund videregående skole er klart for montering av solcellepaneler.
2400 kvadratmeter med solceller monteres på tak og fasader på Charlottenlund videregående skole. Når anlegget er ferdigstilt vil den egenproduserte solstrømmen dekke rundt en tredjedel av skolens strømforbruk. Foto: Lars Bugge Aarset.

Med mer enn 500 000 m2 bygningsmasse er Trøndelag fylkeskommune en av fylkets aller største eiendomsaktører. Gjennom vårt eget selskap Grønt Hjerte AS går vi aktivt inn for å gjøre bygningsmassen vår energieffektiv.

Flere prosjekter med høsting av termisk energi (gjenvinning av varme og kjøling) er i gang og under planlegging. Produksjonspotensialet for fornybar termisk og elektrisk energi fra fylkeskommunens samlede bygningsmasse er vurdert til ca. 50 millioner kilowattimer, med en reduksjon i klimagassutslipp på ca. 8 000 tonn CO2 årlig.

 – Trøndelag skal bli klimanøtral innen 2030. Fylkeskommunen legger derfor til rette for at andre aktører kan ta i bruk ny og klimavennlig teknologi. Samtidig er det viktig at vi går foran selv. Det ligger et stort potensial i vår bygningsmasse. For å redusere utslipp må byggene våre bruke mindre energi. Derfor går vi aktivt inn for å gjøre de mer energibesparende, sier fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.

Solceller på tak og vegger

På Charlottenlund videregående skole monteres denne våren 2400 kvadratmeter med solceller på tak og fasader. Når anlegget er ferdigstilt vil den egenproduserte solstrømmen dekke rundt en tredjedel av skolens strømforbruk. Prosjektet er et av flere som ledes av Grønt Hjerte AS, et selskap eid av Trøndelag fylkeskommune som sørger for bærekraftig energiomlegging i bygninger.

Monteringen startet våren 2022 og anlegget skal stå ferdig før skolestart til høsten.

Noen fakta om solcelleanlegget ved Charlottenlund:

  • Installert effekt og maks produksjonskapasitet: 450 kilowatt.
  • Anslått årsproduksjon ca. 330 000 kilowattimer.
  • Vil årlig bidra til ca. 33 tonn CO2-utslippskutt.
  • Prosjektet har en investeringskostnad på 3 millioner kroner.
  • Den egenproduserte strømmen vil gi en årlig kostnadsbesparelse på rundt 170 000 kroner.
  • Anlegget kan levere og eksportere inntil 100 kilowatt overskuddsstrøm. tilbake til strømnettet.  Gjeldende energiregelverk hindrer eksport utover dette.

Grønt Hjerte

Grønt Hjerte AS står bak dette og flere prosjekter. Grønt hjerte er et heleid selskap av Trøndelag fylkeskommune med eksklusive rettigheter for høsting og lagring av termisk og elektrisk energi fra fylkeskommunens bygninger. Selskapet har bakgrunn i vår egen klimastrategi.

Andre energibesparende byggeprosjekter

Ytterligere ca. 3000 kvadratmeter solcellepanel er også under utbygging i 2022 på Skjetlein videregående skole, samt på den nye videregående skolen på Tiller. På Tiller vil leveransen også omfatte en batteripakke med brukte bilbatterier for lagring av energien.

Mære landbruksskole har gått foran når det gjelder å være selvforsynt med energi i form av et nærvarmenett som høster energi fra tomatveksthus som anvendes for oppvarming av bygninger på hele skoleområdet. Samlet energileveranse fra nærvarmeanlegget på Mære er årlig ca. 1 500 000 kilowattimer.

Klimagassutslipp knyttet til bygningsmassen i fylkeskommunen var i 2021 beregnet til ca. 14 400 tonn CO2 ekvivalenter, en nedgang på nær 2000 tonn fra 2018.