User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesbiblioteket markerte samefolkets dag

Fylkesbiblioteket markerte sammen med Trondheim folkebibliotek samefolkets dag på Namdalseid og i Trondheim.

Fylkesbibliotekets dramatisering av PluppDet ble høytlesning og dramatisering av bøkene om Plupp av Inga Borg og Sølvmånen av Sissel Horndal. Bøkene om det lille samiske trollet Plupp ble skrevet på 50-tallet, og er populære den dag i dag. Forestillingen, ved Karina Halgunset og Haldis Skånsar, fra fylkesbiblioteket skapte stor begeistring for 95 barn og voksne på skolen og i barnehagen på Namdalseid, og for 225 tilhørere på Byåsen i Trondheim.