User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Illustrasjon fra www.lottstift.no
Illustrasjon fra www.lottstift.no

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020. 

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere.

Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.


Her finner du søknadsskjema og mer om ordningen