User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Første inntak er klart

Trøndelag fylkeskommune har kjørt første inntak til videregående opplæring. Til sammen har over 16.000 søkere med ungdomsrett fått tilbud om en plass ved første inntak for skoleåret 2019/2020.

Av disse har 88,3 % fått tilbud på sitt første ønske/programområde til Vg1.

Søknadsfordeling på Vg1 (fjorårets tall i parentes)


Yrkesfaglig utdanningsprogram                52,69 % (52,37 %)
Studieforberedende utdanningsprogram  47,31 % (47,63 %)


Utdanningsprogram med størst søkning (fjorårets tall i parentes)


Studiespesialisering                     29,99 % (30,33 %)
Helse og oppvekstfag                  13,75 % (14,19 %)
Bygg- og anleggsteknikk              7,59 % (8,67 %)
Elektrofag                                         9,46 % (8,36 %)
Teknikk og industriell produksjon  8,54 % (8,22 %)
Idrettsfag                                         7,89 % (6,71 %)
Naturbruk                                        4,41 % (3,69 %)

 


Søknad til læreplass


Det er 1783 søkere med ungdomsrett til læreplass. Per i dag har 62,9 % fått tilbud om læreplass.

Det er fortsatt tidlig i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet på dette tidspunktet ligger noe under på samme tid i fjor.


Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS.
Søkere uten mobiltelefonnummer i søknaden, skal få brev med melding om inntaket.
Søkerne trenger ikke vente på SMS/brev. Alle må gå inn på www.vigo.no for å sjekke tilbudet. Det er viktig at alle svarer innen fristen.

1.inntak er 10. juli med svarfrist 17.juli. 2. inntak er cirka 31. juli med svarfrist cirka 5. august.

For spørsmål som gjelder enkeltskoler – ta direkte kontakt med skolene.