Foreldreguiden til videregående

Illustrasjon: Elin Solvang

Uansett om du er 35 eller 55 år, så er det mye som er forandret fra da du gikk på videregående. Nå skal ditt eget barn ta et avgjørende valg og da er det lurt å vite hva ungdommen din egentlig har å velge mellom og hvordan han/hun gjør det. Søknadsfristen er rett rundt hjørnet, 1. mars.

Utdanningsprogram: Det vi dinosaurer tenker på som studieretning. Elevene kan velge mellom 15 ulike utdanningsprogram. 5 studieforberedende og 10 yrkesfaglige.

Programfag: Spesielle fag for det enkelte utdanningsprogrammet.

Fagfornyelsen: Alle læreplanene i både grunnskole og videregående skole får nytt innhold. Grunnen er at innholdet i fagene skal være relevant og oppdatert med tanke på ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer.

Pocket ID: Digitalt elevbevis. I Trøndelag bruker elevene det som id ved eksamen, for å få studentrabatter og som bibliotekkort.

Canvas: Elever og lærere bruker dette e-læringsverktøyet til alle fag (innhold, oppgaver og innleveringer) og for kommunikasjon dem imellom.

IST Everyday: Nettside der registrert fravær og karakterer står. Foreldre kan logge seg på en egen versjon av systemet hvis eleven er under 18 år.

Ungdomsrett: Rettigheten til tre år med videregående opplæring når eleven er over 15 år og har fullført ungdomsskolen. Den gjelder ut det skoleåret eleven fyller 24 år.

Fraværsgrensa: Regelen som går ut på at en elev med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag ikke får karakter i faget. Denne ordningen ble vedtatt i Stortinget og innført i 2016.

 

 

Hvordan søker eleven? 

Eleven får vanligvis hjelp til å gjøre dette på skolen (ungdomsskolen). Nettsiden der ungdommen søker heter vigo.no Til det trenger han/hun Bank ID eller koder fra MinID. De skal komme automatisk i posten. Du bør sjekke om ungdommen har fått koder og om han/hun har søkt. 1. mars er søknadsfrist, men noen få må søke innen 1. februar på grunn av særskilte behov.

Hvordan foregår inntaket?

Søkeren skal få tilbud om ett av de tre utdanningsprogrammene han/hun har søkt. Karakterene har betydning. I tillegg har det noe å si hvor eleven bor. I Trøndelag fylkeskommune blir du prioritert som søker til din nærskole, hvis den skolen har utdanningsprogrammet du søker på.

Her ser du oversikten over nærskoler i Trøndelag. 

Hva kan ungdommen velge i?

 

Skjermdump fra vilbli.no


Her er rett og slett svaret: veldig mange forskjellige muligheter. Det er 15 utdanningsprogrammer å velge mellom. Av dem er fire nye.

Fem er studieforberedende, ti er yrkesfaglige. Studieforberedende betyr at hvis eleven består får han/hun generell studiekompetanse og kan søke seg til universitet eller høgskole etterpå.

Yrkesfaglig studieretning gir eleven yrkeskompetanse, enten med eller uten fag- og svennebrev. Det er likevel mulig å få studiekompetanse med et ekstra skoleår som påbygning etter fullført og bestått yrkesopplæring.

Det første året velger eleven utdanningsprogram, det andre og tredje året velger han/hun programområde innen utdanningsprogrammet. Her er det også mange valgmuligheter.

Se på vilbli.no for hele oversikten.

I tillegg til disse tilbudene finnes det landslinjer eller landsdekkende tilbud. Her stiller alle søkere likt ved inntak, uansett hvor i landet de bor.

I Trøndelag har vi flere landslinjer, blant annet: børsemaker, sportsfiske og mange andre typer idrett.

Hele oversikten ser du her (på vilbli.no)  

Hva er fagfornyelsen?

Fagfornyelsen betyr nytt innhold i deler av mange fag. Endringene skjer både i grunnskolen og i videregående. Målet er å gjøre innholdet mer relevant og oppdatert i takt med utviklingen av teknologi og samfunnet ellers.

Fagfornyelsen gjelder fra skolestart i august.

Her leser du mer om fagfornyelsen.

 

Hva må foreldrene passe på?

Først og fremst at ungdommen der hjemme svarer når opptaket er klart. Svarfristen er en uke. Første inntak er i juli og har eleven oppgitt mobilnummer kommer det SMS-varsling. Dere må inn på vigo.no for å svare. Får eleven ja til førsteønsket må han/hun takke ja. Får ungdommen tilbud om andre- eller tredjevalget kan han/hun velge å takke ja til det så lenge og så stå på venteliste når andre inntak blir gjort. Svarer dere nei er eleven utenfor inntakssystemet, så det er ikke lurt.

Etter skolestart er det hver enkelt skole som fordeler eventuelle ledige skoleplasser.

OBS! Er dere bortreist på ferie, kan det være lurt å legge inn forhåndssvar. Det ser du mer om i lenken under, men husk at det må dere ordne før 1. juli.

Mer informasjon om svar og frister.

Hva må være klart før skolestart?

Lærebøker er gratis, men eleven forplikter seg til å ta godt vare på dem for å kunne levere dem tilbake.

Elevene trenger også PC. Her i Trøndelag er det bestemt at alle elever skal eie sin egen PC. Det betyr at eleven kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller kan kjøpe en ny PC subsidiert av fylkeskommunen. Egenandelen til PC-en kan eleven betale med utstyrsstipend fra Lånekassen, som er noe alle får om de søker. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvaren som trengs til undervisningen.

Lånekassen om utstyrsstipend

Ordningen for elev-PC i Trøndelag fylkeskommune

Elevene skal ha digitalt skolebevis. Løsningen heter Pocket ID og alle får tilsendt SMS med påloggingsinformasjon ved skolestart. Kortet er nyttig i flere sammenhenger.

Her leser du om digitale bevis.

I Trøndelag er det mange som trenger skoleskyss. Hovedregelen for om du har rett på å få det gratis er rett og slett om det er mer enn 6 kilometer hjemmefra til skolen.

Mer om skoleskyss og søknad om det finner du her.

Må du bo på hybel får du stipend fra Lånekassen om avstanden er mer enn 40 kilometer hjemmefra eller hvis reisetiden tar mer enn tre timer.

Les her på Lånekassens nettsider.

Visste du om disse spennende mulighetene?

Det treårige utdanningsprogrammet idrett med e-sport, som er nytt ved Tiller vgs.

Lenke til skolens nettside.

International Baccalaureate Diploma Programme ved Trondheim katedralskole der undervisningen foregår på engelsk.

Lenke til skolens nettside.

Naturbruk (blå), for den som er nysgjerrig på havbruksnæringa, ved Ytre Namdal videregående skole.

Lenke til skolens nettside.

Når hest er best er det kanskje hest- og hovslagerfaget ved Mære landbruksskole som frister?

Lenke til skolens nettside.

Her ser du den fulle oversikten over alle våre 32 videregående skoler og utdanningstilbudet:

Lenke til fylkeskommunes samleside.

Andre smarte sider å besøke:

Vilbli.no er den viktigste siden å lese på. Her finner du alt du trenger av informasjon, både om fag og søknadsprosessen.

Hovedsiden til vilbli.no

Et år i utlandet? Det er mulig å ta andre året på vidergående i Belgia eller England.

Lenke til fylkeskommunens informasjonsstide om vg2 i utlandet.