Folkemøter om fylkesveg 30

Bilde av fylkesveg 30
Fylkesveg 30: Rognes på fylkesveg 30 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøter i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros om bompengeutredning på fylkesveg 30.

Strekningen er regionalt viktig i Trøndelag, og er derfor en av de høyest prioriterte hovedvegene som står for tur for større investeringer. En omfattende utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros er snart ferdig planlagt, og prosjektet er tenkt finansiert med bompenger.  

Dagens veg er svingete, smal og rasutsatt på flere strekninger. Vegen holder heller ikke dagens krav til vegstandard, og trenger oppgradering. 

Ved å oppgradere den cirka ti mil lange strekningen vil sikkerheten for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter økes. Det blir også bedre framkommelighet på fylkesveg 30. 

Les mer om prosjektet på disse sidene

Bomplasseringer og takster

Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også. I Midtre Gauldal og Holtålen kommune presenteres i tillegg reguleringsplanene som ligger til offentlig ettersyn. 

Tre møter

Det arrangeres tre folkemøter. Alle møtene starter klokken 1900 og avlsuttes klokken 2100. Her er møtested for de tre møtene:

  • 29. august: Holtålen kommune: Hovet, Rallaren, i Ålen. 
  • 30. august: Midtre Gauldal kommune, Singsås skole, kantina. 
  • 31. august: Røros kommune: StorstugguFalkbergetsalen. 

Media er velkommen til å overvære ett eller flere av møtene.