User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Flere trusler mot skoler

ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Dries De Schepper/Unsplash
ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Dries De Schepper/Unsplash

Flere videregående skoler i Trøndelag har fått trussel om skoleskyting det siste døgnet. Politiet vurderer truslene som ikke reelle, og oppfordrer alle til å fortsette skolehverdagen som vanlig.

- Vi tar alle trusselmeldinger på alvor, og har et nært samarbeid med politiet. Trøndelag politidistrikt etterforsker truslene, og vurderer om det er aktuelt med tiltak. Vi stoler 100 prosent på politiets vurdering, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunen har i samarbeid med politiet laget rutiner for hvordan skolene skal håndtere slike trusler. Alle meldinger blir meldt til politiet.

- Trusler som dette skaper utrygghet og redsel hos både elever og ansatte. Vi håper derfor at politiets etterforskning finner ut hvem som står bak dette, sier Iversen.