Flere søker yrkesfag

I går gikk søknadsfristen til videregående skole ut for skoleåret 2020/2021 og foreløpige søkertall viser en klar økning i antallet ungdommer som ønsker seg yrkesfaglig utdanning i Trøndelag.

Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune


En ønsket utvikling

Andelen søkere til vg1 som ønsker å gå på yrkesfaglige utdanningsprogram øker med ca. 1,7 prosentpoeng av det totale søkerantallet sammenlignet med forrige inntak i 2019 (fra 52,69% til 54,37%).

- Dette er en ønsket utvikling. Alle kartlegginger viser at arbeidslivet trenger flere fagarbeidere, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen

Studieforberedende utdanningsprogram har, samlet sett, en tilsvarende tilbakegang av det totale antallet søkere med ca. 1,7 prosentpoeng.

Det er størst økning av søkere til utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon. Det er også litt færre søkere til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag sammenlignet med året før.

Nye valgmuligheter fra i år

I den nye nasjonale strukturen for yrkesfag er det fire nye utdanningsprogram (design og tradisjonshåndverk, IKT og medieproduksjon, salg, service og reiseliv pluss frisør, blomster og interiørdesign.

. Det er 7,4 % av søkerne som har valgt ett av disse utdanningsprogrammene.

- Sett i lys av arbeidslivets behov for lærlinger er det veldig positivt at flere elever søker til utdanningsprogrammene teknikk- og industriell produksjon og til helse- og oppvekstfag. Vi hadde ønsket oss flere søkere til restaurant- og matfag og til bygg- og anleggsfag, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune


For tall fra hver enkelt skole må du ta kontakt med rektor ved skolen.