Felles kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk

Yrkesfag. Prosessoperatør ser på skjem. Foto Therese Lee Støver, Tandem Reklame.jpg
Yrkesfag. Foto Therese Lee Støver, Tandem Reklame.jpg

Trøndelag fylkeskommune har ledet arbeidet med å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag og indikatorsett for de ulike fylkeskommunenes kompetansebehov. Fylkeskommunekollegiet vedtok nylig at indikatorsettet tas i bruk av alle fylkeskommunene.

Et oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag om kompetansebehov er en forutsetning for en treffsikker kompetansepolitikk. Mangel på omforent kunnskapsgrunnlag mellom fylkene, gjør regional kompetansepolitikk utydelig for samarbeidsaktørene nasjonalt og regionalt.

Det ble derfor tatt initiativ, ledet av Trøndelag fylkeskommune, til å opprette en arbeidsgruppe som arbeidet frem en kjerne av indikatorer og analyser som beskriver tilstanden for regionale kompetansebehov i alle fylkene.

Fylkeskommunene har ansvaret for videregående opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning. De har også forpliktet seg til å ta et helhetlig ansvar for den regionale kompetansepolitikken gjennom en plan eller strategi. Utformingen av et felles kunnskapsgrunnlag er et viktig bidrag i dette arbeidet, og vil kunne gi økt samarbeid og kompetanseoverføring mellom fylkene.
Hele kunnskapsgrunnlaget kan du lese ved å klikke på lenke under, både kort- og langversjon.

Rapport-Regionale-kompetanseindikatorer-fullversjon.pdf

 

Rapport-Regionale-kompetanseindikatorer-kortversjon.pdf