Feierlærling utplassert i Danmark

Feierlærling Øyvind og skorsteinsfeiermester Martin Lund. Foto: Ståle Ertzgaard
Feierlærling Øyvind og skorsteinsfeiermester Martin Lund. Foto: Ståle Ertzgaard

Det nærmer seg slutten for feierlærling Øyvinds tre måneders lange utplasseringsopphold i danske Billund. Her har han jobbet for skorsteinsfeiermester Martin Lund.

Gjennom praksisperioden i Billund har Øyvind fått utvidet kunnskap i feierfaget, men i helt nye omgivelser. Oppdrag i både private hjem og i en variasjon av store og små bedrifter, bl.a. i LEGO-land, har gitt innblikk i likheter og forskjeller i hvordan feierfaget utøves i Danmark og Norge. Byggeskikk, fyringsformer og tradisjoner i de to landene gjør at jobben for feiere er veldig ulik både når det gjelder forebyggende brannvern, og regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Øyvind forteller at blant de største forskjellene mellom Danmark og Norge er servicenivå, renhold og hygiene. Han sier «I Danmark forventes det at feieren har med seg alt nødvendig utstyr, også stige, og at vi forlater et privat hjem renere enn det var da vi kom. I Norge er vi mer opptatt av feierens hygiene, og stigen skal være forsvarlig festet før feieren kommer.»

Feierlærling Øyvind og skorsteinsfeiermester Martin Lund. Foto: Ståle Ertzgaard
Feierlærling Øyvind og skorsteinsfeiermester Martin Lund. Foto: Ståle Ertzgaard

Martin Lund skryter av Øyvind og sier at han har lært mye av å ta imot en norsk feierlærling. Han ser ikke fram til igjen å være den eneste på jobb i enmannsbedriften.

Til vanlig er Øyvind lærling i Røros kommune. Hans opphold i Danmark er en del av den normale læretida, og er organisert gjennom fylkeskommunens prosjekt Mobility Mid-Norway, som igjen er en del av EUs utdanningsprogram Erasmus+.


Feierlærling Martin og skorsteinsfeiermester Martin Lund. Foto: Ståle Ertzgaard