Ekstra utlysning av kulturtilskudd

Bilde av et band på Woodlandfestivalen (Foto: Line Berre).
Woodlandfestivalen er et av arrangementene som har fått støtte. Foto: Line Berre

Fylkeskommunen gjennomfører en ekstra utlysning av prosjektstøtte nivå 1 i 2021. Søknadsfrist 15.juli.

I forrige uke fordelte hovedutvalg for kultur 5,3 millioner kroner til 65 kulturprosjekter. Se hele oversikten her.

I tillegg vedtok de å sette av ekstra midler til tilskudd til mindre prosjekter og en tredje utlysning av prosjektstøtte med søknadsfrist 15. juli.

Den ekstra utlysningen av prosjektstøtte har fått en ramme på 2 millioner kroner. I tillegg satte politikerne av 1 million kroner til tilskudd til mindre prosjekter. 

Tildelingen, og de avsatte midlene, er en del av fylkestingets innsats i å opprettholde, og øke, aktiviteten i en krisepreget kulturbransje. Hele 7,3 millioner kroner er gitt i tilleggsbevilgninger til opprinnelige den opprinnelige rammen på 6,51 millioner kroner.

- Det trønderske kulturfeltet står i knestående på grunn av mangelen på forutsigbarhet og trygghet. Fylkestingets vedtak om å øke bevilgningene viser en tverrpolitisk vilje til at fylkeskommunen bidra til å støtte en krisepreget kulturbransje, sier hovedutvalgsleder May Britt Lagesen.

Oversikten over søknadene som har mottatt prosjektstøtte, viser en bredde i uttrykk, aktivitet og geografi. Det har vært viktig å videreføre tilskudd til enkelte nyetablerte aktører og samtidig gi forutsigbarhet til de etablerte arrangementene. Dette er spesielt viktig i en tid med stor risiko i forbindelse med planlegging, gjennomføring og utvikling av kunst og kultur. Fylkeskommunens virkemidler kan derfor bidra til å motvirke de negative konsekvensene av koronapandemien.

Søknad

Søknadsskjemaet for tilskudd til mindre prosjekter er åpent med forløpende behandling. For prosjektstøtte vil søknadsskjemaet åpnes 15. juni og de prosjektene som involverer hele verdikjeden vil bli prioritert. Søknadsfrist 15.juli.  

Neste ordinære søknadsfrist er 1. oktober 2021, og gjelder for prosjektstøtte nivå 1 og nivå 2 for 2022. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. september 2021.

Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
74 17 50 95 917 27 571