User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Disse 26 fikk kulturtilskudd i mai

Foto: Håkon Rybakken
Foto: Håkon Rybakken

I sitt siste møte før sommerferien fordelte hovedutvalg for kultur nesten 2 millioner i kulturtilskudd til 26 ulike prosjekter i Trøndelag.

Søknadene som støttes representerer et stort mangfold, både i tema og form, og gir en indikasjon på hva som skjer og hvilke kunst- og kulturaktører som er aktive i Trøndelag nå.

I tillegg til å vektlegge bredde, aktivitet og kunstens egenverdi var hovedutvalg for kultur opptatt av kulturens rolle i inkludering og mangfold. Dette gjenspeiles i arrangementene, produksjonene og prosjektene som får tilskudd.

Her finner du listen over de 26 som mottar kulturtilskudd denne runden.

Ved søknadsfristens utløp 1. april hadde det kommet inn 60 søknader. Sammenlagt utgjorde totalt budsjett til søknadene ca. kr 56 millioner, hvorav Trøndelag fylkeskommune ble søkt om ca. kr 9 millioner. Du kan finner alle saksdokumentene og vedtaket fra møtet 22. mai på vår nettside.