Carl-Jakob Midttun innstilt som ny fylkesrådmann

Carl-Jakob Midttun

I innstillingen heter det blant annet at Midttun virker å være svært godt kvalifisert for stillingen, og hans lange og relevante ledererfaring trekkes frem som en styrke. 

Innstillingen er enstemmig.  

Det er fylkestinget i Trøndelag som behandler selve ansettelsen, og det skjer på fylkestinget 17. juni. 

Les hele innstillingen her: 

Tilsetting av ny fylkesrådmann.PDF