User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bli med på kåring av beste tur!

Storvala. Turen starter ved Helleristningsfeltet på Bardal i Sør-Beitstad
Storvala. Turen starter ved Helleristningsfeltet på Bardal i Sør-Beitstad

Siden 2013 har Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen samarbeidet om å merke turmuligheter der folk bor og ferdes. Gjennom å gi støtte til lag og foreninger er det merket nesten 1.100 turløyper med en samlet lengde på 40.000 kilometer i hele landet.

Nå skal vi kåre de beste av disse. I alt 10 av 100 turer som er valgt ut er turer i Trøndelag. Stem på Norges beste turrute her:

www.turrute.no

Fylkesvinneren får 25.000 kroner til å skape mer aktivitet i løypa, samt at den i tillegg går til landsfinalen om å bli «Norges beste».

Turskiltprosjektet blir nå avsluttet, men det er fortsatt mulig å få støtte til etablering og skilting av stier, både gjennom spillemidlene og fylkeskommunens egne tilskuddsmidler.

En rapport om effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute» konkluderer med at skilting og merking av eksisterende stier fører til økt bruk og nye brukere. Det er imidlertid et viktig poeng at kombinasjonen fysisk tilrettelegging, skilting og stimuleringstiltak (f.eks. turregistrering) gir best effekt

NINA-rapport 1440