Innbyggerundersøkelse fra Trøndelag fylkeskommune

Illustrasjon med grønne blad og teksten "Bærekraftige byer og lokalsamfunn – En innbyggerundersøkelse fra Trøndelag fylkeskommune"

Vi gjennomfører en innbyggerundersøkelse om bærekraft i september 2023. Vi oppfordrer alle som blir spurt om å delta.

Trøndelag fylkeskommune vil bidra til en bærekraftig fremtid og fremme forståelse for bærekraft. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunene i Trøndelag. Formålet med innbyggerundersøkelsen er å få innsikt i befolkningens holdninger og levevaner knyttet til bærekraft, både i den enkelte kommuner og fylket som helhet.

Undersøkelsen sendes på SMS

Undersøkelsen blir gjennomført med  invitasjon via SMS, der innbyggerne får lenke til et spørreskjema. Det er Respons analyse som gjennomfører undersøkelsen for fylksekommunen og kommunene i Trøndelag.

Vi oppfordrer alle til å svare, slik at vi får helhetlig bilde. Vi ønsker svar som representerer ulike aldre, yrker og utdanning.

Trekker to vinnere

Blant deltakerne blir det trukket to vinnere i hver kommune, som får et gavekort pålydende 500 kroner.

Utføres i samarbeid med kommunene

Spørsmålene er innenfor kommunene sitt myndighetsområde og utarbeidet i samarbeid med kommunene. Resultatene skal bidra til bærekraftig utvikling, både i kommuner og fylkeskommunen. Resultatene vil også kunne gi muligheter for sammenligning og se på forskjeller mellom kommuner.  

Innbyggerundersøkelsen er en del av en større ståstedsanalyse som skal kartlegge bærekraft i alle kommuner i Trøndelag, spesielt relatert til FNs bærekraftmål og 2030-målet om at Norge skal kutte klimagassutslipp med 50%.

På forhånd takk for din deltakelse.

Kontaktperson:

Kirsti Tømmervold
Seniorrådgiver
74 17 88 20 915 34 664