«Balansekunst» er klar

"Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019- 2022" ble vedtatt i fylkestinget i juni, og er nå klar i sin endelige form.

Balansekunst - Foto: Kim Ramberghaug

Les den vedtatte versjonen av Kulturstrategien her:

BALANSEKUNST - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022.

Les Kunnskapsgrunnlaget for Kulturstrategien her.

Strategien bygger på Trøndelagsplanens mål og delmål. I arbeidet med strategien er også Kulturdepartementets meldinger og utredninger reflektert og lagt til grunn. Utkast til kulturstrategien ble sendt ut på høring i februar i år, og innen fristen 8. april hadde det kommet inn 58 høringssvar - fra kommuner, institusjoner, lag og foreninger. Det kom inn mange konstruktive og engasjerte innspill, som ga verdifull input til det endelige resultatet.  

En justert utgave av strategien ble lagt fram for fylkestinget 12.-13. juni, og ble der enstemmig vedtatt. Det er videre vedtatt at strategien skal følges opp med regionale handlingsprogram. Høringssvarene som kom inn viser at det er store forventninger til handlingsnivået, og at mange ønsker å bidra til at det blir utarbeidet gode og relevante handlingsprogram.

Foto: Kim Ramberghaug.