Sommerferie i Trøndelag?

Med AtB SommerPass kan du reise så mye du vil i Trøndelag - i ei hel uke - med buss, tog, hurtigbåt, ferge og trikk.

- Dette er en god mulighet til både å oppleve Trøndelag på ei uke - den fantastiske kystlinjen, fjellregionene og bylivet. Vi oppfordrer alle til å utforske nærområdet og alt det Trøndelag har å by på for gode ferie- og sommeropplevelser, sier reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag reiseliv. 

Sommerpass er en 7-dagers periodebillett, tilgjengelig i perioden 21. juni – 8. august. Billetten kjøpes i appen ATB mobilnett, og prisen for 7-dagers periode er kr 990 for voksen og kr 495 for barn/honnør. 

Billetten kan brukes på hele AtBs ordinære kollektivtilbud og på alle lokaltog på Trønderbanen.  

Her kan du lese mer om AtB SommerPass  

Initiativet til AtB Sommerpass kom som en interpellasjon i fylkestinget i Trøndelag  i 2018.  Fylkesrådmannen fikk i oppdrag å jobbe videre med å utvikle og teste ut et reisekort for kollektivtransport i Trøndelag. En ukesbillett for flere transportformer til bruk i hele Trøndelag i sommersesongen. Dette skulle gjøres i tett dialog med Trøndelag Reiseliv.

AtB fikk oppdraget med å etablere, teste og implementere reisekortet. For å knytte dette opp mot reiselivs- og opplevelsesnæringen, etablerte Trøndelag Reiseliv et prosjekt for å utrede mulighetsrommet og teste reisekortet i tre pilotområder. Målet er at reisekortet skal inngå som en del av det totale reiselivstilbudet i Trøndelag, og på sikt øke salg samtidig som man øker bruk av offentlig transport og grønne reiser.

Hovedutvalg for næring bevilget i november 2019 kr. 650 000,- (regionale utviklingsmidler) til dette prosjektet( «Reisekort Trøndelag, Mobilitet i reiselivs- og opplevelsesnæringer»). Pandemien gjorde at uttestingen ble utsatt fra 2020 til 2021.

 

AtB SommerPass er et toårig pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Trøndelag Reiseliv og SJ Nord.