Årets lærling og lærebedrift 2021

F.v Kristine Svendsen, leder i Yrkesopplæringsnemnda og Årets lærling Daniel Skancke Wold. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune
F.v Kristine Svendsen, leder i Yrkesopplæringsnemnda og Årets lærling Daniel Skancke Wold. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

5. mai ble årets lærling og lærebedrift for 2021 hedret på Britannia hotel i Trondheim.

Årets lærling er Daniel Skancke Wold fra Trondheim, som hadde sin læretid som rørleggerlærling ved K. Lund. Etter bestått svenneprøve, fikk han fast jobb hos samme bedrift. 

Daniel har vist gjennom læretiden at han har stor interesse for faget, er ivrig og engasjert og har stor forståelse for faget.

-  Daniel har også vist seg som en lagspiller, og er med på å spille andre god. Han har også tatt bedriftens verdier Solid, synlig og stolt til sitt hjerte, og er positiv og løsningsorientert, sier leder i Yrkesopplæringsnemnda, Kristine Svendsen.

Foto: Torkild Korsnes, K. Lund AS
Foto: Torkild Korsnes, K. Lund AS

Han bidrar også til et godt arbeidsmiljø, noe hans kollegaer setter stor pris på. Han finner gode løsninger for å jobbe smartere, noe som er med og bidrar til høyere produktivitet.

Daniel har imponert mange, også i NM i rørleggleggerfaget for lærlinger i 2021.

-  Han gikk helt til topps på pallen under NM! Dette er imponerende, og han viser vei for flere som kommer etter han, og som blir inspirert av han, sier Svendsen.

Det var en stolt prisvinner som mottok blomster, diplom og en gavesjekk på 10.000 kroner. 

-   Det er veldig spesielt og det betyr veldig mye. Jeg trives veldig godt hos K. Lund, og det er en veldig fin bedrift å jobbe i, forteller Daniel Skancke Wold. 

Fra venstre.  Tord Lien , nestleder i Yrkesopplæringsnemnda, Trond Kimo , GK Rør, Johanne Hokstad, lærling. Bak fra v. Sander Karlsen, lærling og Hans Petter Faanes, fagleder rør.

Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune
Årets lærebedrift. Fra venstre. Tord Lien , nestleder i Yrkesopplæringsnemnda, Trond Kimo , GK Rør, Johanne Hokstad, lærling. Bak fra v. Sander Karlsen, lærling og Hans Petter Faanes, fagleder rør. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

GK Rør er årets lærebedrift 2021

GK Rør er en del av GK Norge og leverer rørtekniske installasjoner innen sanitær, varme, sprinkler, kjøl og gass i hele Trøndelag. 

Bedriften er dyktig på å ha et jevnt og stort inntak av lærlinger, og har i dag 17 lærlinger.

-  Bedriften tar en viktig samfunnsrolle med å gi arbeidstrening til ungdommer som trenger dette. Noe som har gitt flere mulighet til å ta utdanning innen rørleggerfaget,  og dermed også bli faglærte rørleggere å få en varig tilknytning til arbeidslivet, sier Tord Lien, nestleder i Yrkesopplæringsnemnda. 

Bak fra venstre: Trond Denstad Kimo, Marius Vorhaug, Bent Magnus Berg, Tommy Beckstrøm, Anders Gimse, Bjørn Roar Larsen, Sander Mokkelbost, Sander Karlsen, Simon Bye Tønseth.
Foran fra venstre: Jørgen Christiansen, Eskild Mauseth, Julie Forseth, Stian Pedersen, Filmon Okbazgi, Per Thomas Hustøft, Daniel Bergmann, Sondre Hoff

Foto: GK/Erik Aune
Bak fra venstre: Trond Denstad Kimo, Marius Vorhaug, Bent Magnus Berg, Tommy Beckstrøm, Anders Gimse, Bjørn Roar Larsen, Sander Mokkelbost, Sander Karlsen, Simon Bye Tønseth. Foran fra venstre: Jørgen Christiansen, Eskild Mauseth, Julie Forseth, Stian Pedersen, Filmon Okbazgi, Per Thomas Hustøft, Daniel Bergmann, Sondre Hoff Foto: GK/Erik Aune

GK legger også vekt på god dialog og samhandling med flere videregående skoler og stiller opp for elever og lærere gjennom hele løpet, fra elev via lærling og inn i fagprøven.

-  De har også en dedikert ressurs til oppfølging av lærlinger og dette er en viktig årsak til ressurs. Trond Kimo tar på vegne av bedriften rollen som støttespiller for lærlingene gjennom hele lærlingløpet.  

At bedriften bruker mye tid på faglig utvikling vises tydelig på antall beståtte svennebrev og at de ofte leverer kandidater med meget godt bestått.

-  Dette er en eksempelbedrift innen den organiserte og seriøse delen av trøndersk byggenæring. Det er en bedrift som har gått foran i å gjøre ting mer systematisk og bedre, og de har også fått med seg resten på bransjen på det, forteller Lien.

 Til å ta i mot prisen på vegne av GK var Trond Kimo.

-  Dette setter vi kjempestor pris på, og det er en gjev pris å få for oss. Det viser at arbeidet vårt blir lagt merke til og satt pris på, og det betyr mye, sier Trond Kimo.

Årets lærebedrift får blomster, diplom og 15.000 kroner.