Åpning av nye skolebygg i Trøndelag

Omvisning i et av de nye lokalene ved Kyrksæterøra videregående skole. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Åfjord videregående skole og Kyrksæterøra videregående skole har fått nye skolebygg, og inviterte nylig til offisielle åpninger av de flotte lokalene.

Det ble snorklipping, underholdning og omvisning i de nye byggene ved Åfjord og Kyrksæterøra videregående skoler.

- Gratulerer til Åfjord og Kyrksæterøra med flotte skolebygg. Begge skolene har funnet gode løsninger med rehabilitering av gamle bygg og bygging av nye areal, med flotte kantiner som et naturlig samlingspunkt. Her er det lagt til rette for god læring og trivsel, slik at både elever og lærere kan utvikle seg og ha gode arbeidshverdager, sier Lill Harriet Sandaune, leder i hovedutvalg for utdanning.   

Lill Harriet Sandaune fikk æren av å klippe snora og åpne det nye skolebygget ved Åfjord videregående skole. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Åfjord videregående skole har: 

 • Blitt rehabilitert med nye verkstedbygg for teknologi- og industrifag og bygg - og anleggsteknikk.
 • Fått nye lokaler for praktisk undervisning for bygg- og anleggsteknikk.
 • Fått et fellesareal med kantine og vrimleområde som kobler sammen skolen.  
 • Fått oppgradert realfagsfløy 
 • 1900 kvm nybygg og 1300 kvm ombygd areal,  i tillegg til eksisterende areal som er pusset opp. 
 • Brukt overskuddsmøbler fra andre enheter i fylket, både i administrasjon og i undervisningsområdet.
 • Gjenbrukt byggematerialer til ventilasjon, vasker/kummer og kjøkkeninventar 

Her kan du se Fosna-folket sin video fra åpningen 

Les også: Åpnet nytt skolebygg: - Som en helt ny plass å gå på skole (+)

Lill Harriet Sandaune, leder i hovedutvalg for utdanning og Ole Ledahl, tidligere rektor ved Kyrksæterøra fikk klippe snora. Her sammen med elever fra skolen. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Kyrksæterøra videregående skole har:  

 • Fått nye verkstedhaller til kjemiprosess- og laboratoriefag, byggfag og teknologi- og industrifag 
 • Fått nye arealer til helse- og oppvekstfag og elevtjenesten 
 • Fått nytt fellesareal som knytter hele skolen sammen og fungerer som kantine, stilleområde og som et samlingspunkt for elever og ansatte.  
 • Fått nytt solcelleanlegg på taket.
 • 520 kvm nybygg og 1000 kvm som er bygget om.  
 • Har gjenbrukt mye av bygningene, ventilasjon og dører.

Her kan du se skolens egen film fra åpningen

Les også: Åpnet ny videregående skole: - En fantastisk dag (+)