Skal bedre transporttilbudet

Framtidas fergeløsninger kan innebære at man finner nye måter å øke kapasiteten på.
Framtidas fergeløsninger kan innebære at man finner nye måter å øke kapasiteten på.

Onsdag 11. mai arrangerer Trøndelag fylkeskommune et seminar om fremtidens transport-, energi- og teknologiløsninger for havrommet i Midt-Norge.

Målet med seminaret er å løfte fram gode initiativ og prosjekt som kan styrke transporttilbudet i regionen. Seminaret arrangeres av fylkeskommunen og finner sted i storsalen ved Nord universitet i Levanger. 

I dag har Midt-Norge, med NTNU og Sintef i tet, en ledende posisjon innen havromsteknologi og nye energisystemer. Nå skal innovasjonsklynger, bedrifter og et sterkt kunnskapsmiljø lage en seminarserie som tar for seg mulighetene innenfor digitalisering, energisystem og autonom teknologi. 

Nye utfordringer  

Innen 2030 skal Norge halvere sitt utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Skal kapasiteten i transportsektoren økes må den derfor gjøres uten økte utslipp.  
Det er derfor behov for nye energiløsninger og krav om nullutslippsteknologi. Dette krever imidlertid store investeringer. 

Med økt digitalisering, autonomi og intelligente transportsystemer kan fremtidens transport bli både rimeligere og mer effektiv. Nå vil Trøndelag fylkeskommune at det sterke teknologiske kompetansemiljøet i regionen skal bidra i samferdselsutfordringene lokalt. 

Kristian Torve, leder i hovedutvalg transport

Leder for hovedutvalg transport i Trøndelag fylkeskommune, Kristian Torve, sier det er en stor fordel at Midt-Norge har mye relevant kunnskap samlet på én plass. Dette gjør det lettere å teste ut nye konsepter. 

- Det er store oppgaver som skal løses i årene fremover, både for klima og for vanlige folk i Trøndelag som ønsker seg mer mobilitet, sier han. 

Fleksible skipskonsept 

Det koster å utvikle gode kommunikasjonsløsninger mellom øysamfunn og fastland. Et nytt skipskonsept, prosjektet Fleksferge, kan være løsningen. Prosjektet får støtte fra Regionalt forskningsfond Trøndelag. 

Fylkeskommunen har gått sammen med Sintef og kompetanseklyngen Ocean Autonomy Cluster for å se nærmere på hvordan en fleksibel, lavbemannet autonomt, energieffektivt og smart fergekonsept kan øke kapasiteten i fergetilbudet. 

Frode Halvorsen, klyngeleder Ocean Autonomy Cluster

- Fleksferge-prosjektet skal jobbe frem fleksible transportkonsepter. Dette skal blant annet gjøre det mer lønnsomt å flytte gods fra vei til sjø, sier klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster, Frode Halvorsen.   

Et eksempel på et fleksibelt transportkonsept er å bruke flere og mindre fartøy som driftes fra et sentralt kontrollsenter. Her kan også bestillingstransport inngå. 

Se programmet for seminaret her  

Kontaktpersoner: 

Kristian Torve (Ap), leder av hovedutvalg for transport, Trøndelag fylkeskommune,tlf: 916 43 794 
Harald J. Overrein, prosjektansvarlig, Trøndelag fylkeskommune, tlf: 911 650 

Frode Halvorsen, leder av Ocean Autonomy Cluster, tlf: 918 45 969