Nesten 4 millioner til kunst og kultur i Trøndelag

Bussen Blåmåka får 150 000 i prosjektstøtte. Foto: Henriette Urke Kittelsen/ turneteatret.no
The Flying Seagulls får 150 000 i prosjektstøtte til bussen Blåmåka sin Trøndelagsturne. Foto: Henriette Urke Kittelsen

I den siste fordelingen for 2020 gav hovedutvalg for kultur i underkant av 4 millioner i kulturtilskudd til 46 ulike kunst- og kulturprosjekter.

I tillegg til å vektlegge bredde, aktivitet og kunstens egenverdi var hovedutvalget opptatt av mangfold, geografisk spredning og prosjekt som når eller angår mange. Dette gjenspeiles i arrangementene, produksjonene og prosjektene som får tilskudd.

Flere av søknadene som ble behandlet planlegger arrangement i tidsrommet frem til oktober. Til tross for mulig avlysning eller utsettelse, har fylkeskommunen ikke valgt å vektlegge denne risikoen. Det anses som viktigere å holde trykket oppe og arbeide for en positiv utvikling av situasjonen.

Her er oversikten over de 46 som mottar kulturtilskudd 

Ved søknadsfristens utløp 1. april hadde det kommet inn 73 søknader. Sammenlagt utgjorde totalt budsjett til søknadene ca. kr 80 millioner, hvorav Trøndelag fylkeskommune ble søkt om nesten kr 11,5 millioner. 

Her finner du alle saksdokumenter og vedtak

Kulturtilskuddsordningen er under revidering, og ferdigstilles i fylkesting 16. juni. Foruten tilskudd til mindre prosjekter er første mulige søknadsfrist 1. oktober 2020. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. september 2020.

Kontaktperson: 

Richard Susegg Kvarving 
Fagkoordinator tilskudd
Tlf: 917 27 571