300 000 kr til spennende prosjekt

Illustrasjon foto: Prasesh Shiwakoti Lomash
Illustrasjon foto: Prasesh Shiwakoti Lomash

Trøndelag fylkeskommune gir 300 000 kroner til utvikling av en ressursgruppe for sørsamisk medieproduksjon i Trøndelag. Ressursgruppa skal kvalitetssikre produksjon av TV-program og podcaster knyttet til det sørsamiske miljøet, initiere sørsamisk produksjon og bidra til rekruttering.

Bak prosjektet står Tindved kulturhage, som er næringshagen for kulturbedriftene i Trøndelag.

Prosjektet skal vare i to år, og i tillegg til å være et kvalitetssikrende ledd i forbindelse med sørsamiske produksjoner, ønsker de også å øke sørsamiske produksjoner i Trøndelag.
Med dette prosjektet ønsker de å øke rekruttering av sørsamer til mediebransjen i Trøndelag. Det å bidra til bedre samhandling mellom ulike aktører som jobber med sørsamisk språk og kultur er også en viktig del av prosjektet, og de ønsker i tillegg å bevisstgjøre medieprodusenter om sin rolle i videre utvikling av det sørsamiske språket

Ressursgruppa for sørsamisk medieproduksjon skal ha følgende oppdrag:

  •  Ta imot forslag fra NRK Sàpmi og SVT og andre kanaler som ønsker sørsamisk innhold
  •  Gjøre en helhetsvurdering av forslagene, og hvordan de kan løses for å ivareta sørsamisk språk og kultur. (det sørsamiske miljøet er lite, så det er viktig at medieproduksjonene som blir gjennomført, er til det beste for de sørsamiske språkbrukere)
  • Foreslå produksjoner for kanaler som NRK Sàpmi og SVT og bygge tettere samarbeid med disse kanalene.
  • Styrke produksjon kompetansen innenfor det sørsamiske miljøet, det er ønskelig at flere fra det sørsamiske miljøet skal bli engasjert i produksjonene som gjøres, og derfor må det arbeide med rekruttering over tid.
  •  For å få inn så mange gode forslag som mulig til gruppen, vil man se på muligheten for å etablere faste møteplasser.
  • Gjennomføre en pilotproduksjon, der gruppen jobber mot målsettingene. Det er kommet inn flere ider for produksjoner, dette vil bli lagt fram på første møte med ressursgruppen og vil velges ut en produksjon som blir pilotproduksjonen. Der vil piloten få et eget budsjett som det vil bli søkt midler for som vanlige produksjoner.