201 millioner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hitrahallen
Hitrahallen blir tildelt 2,4 millioner kroner.

Årets fordeling av spillemidler i Trøndelag er klar. Totalt får 184 anlegg for idrett og fysisk aktivitet spillemidler fra fylkeskommunen.

Fordelingen ble vedtatt av hovedutvalg for kultur 24. mai. Tildelingen fra i fjor til i år har økt med nesten tre prosent. Totalt er 201 millioner kroner fordelt til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag. 

Ventetiden for å få spillemidler har også blitt redusert, og gjennomsnittlig ventetid fra første gang noen sender inn en søknad er nå under fire år i Trøndelag. 

Bente Estil, leder i hovedutvalg for kultur, er veldig fornøyd med årets rekordtildeling. Hun synes det er gledelig med en god spredning på tildelingene.  

I tillegg til idrettens tradisjonelle anlegg har nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg fått en god tildeling. Disse anleggene bygges ofte nært hvor folk bor og er åpne for alle. De bidrar til høy aktivitet, god folkehelse og er ofte en sosial møteplass i lokalsamfunnet, sier hun. 

SE TILDELING NÆRMILJØANLEGG

SE TILDELING ORDINÆRE ANLEGG

Fremtidens kunstgressbaner 

Fylkeskommunen følger spesifikke vilkår og retningslinjer for å sikre at de anleggene det er størst behov for blir prioritert. I tillegg legges det vekt på å ivareta FN`s bærekraftmål med tanke på sosial-, økonomisk- og ikke minst miljømessig bærekraft. 
 
Trøndelag fylkeskommune har de siste årene deltatt i prosjektet KG 2021, et prosjekt om framtidens kunstgressbaner. Det er nå økende press på å finne gode miljømessige løsninger som alternativ til gummigranulat og annet plastholdig innfyll i kunstgressbaner.  

En EU-kommisjon vedtok nylig et forbud som medfører at materialer som inneholder plast eller gummi ikke lenger kan benyttes som innfyll på kunstgressbaner, med en overgangsperiode på 8 år. Vedtaket kan påvirke regelverk, tilskuddsordninger og kommunale retningslinjer og vilkår også innenfor overgangsperioden. I Trøndelag blir fotballbaner uten plastholdig innfyll, ved ellers like forutsetninger, prioritert for tildeling før banene med slikt innfyll.    

Kontaktpersoner

Tove Merete Helland Pedersen
Rådgiver idrett
74 17 51 02 470 61 390
Gisle Løseth
Rådgiver
74 17 50 57 901 67 748