- Vi er utrolig gode på teknologiutvikling

Tove Hatling Jystad og Hans Martin Landstad. Bilde
Viktig møteplass: AgriTech Nordic arrangeres for sjette gang. Arrangementet foregår blant annet på Mære landbruksskole. Tove Hatling Jystad og Hans Martin Landstad gleder seg stort til arrangementet (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

20. og 21. september er det klart for AgriTech Nordic i Steinkjer. Et av stedene der du kan oppleve det siste innen landbruksteknologi er på Mære landbruksskole.

Onsdag 20. september er det klart for det sjette AgriTech Nordic-arrangementet i rekken. Dette er en arena for nyskapning hvor fagpersoner og investorer diskuterer ideer og mulig samarbeid.   

Agritech kan defineres på flere måter, men kort fortalt skal det hjelpe gårdbrukere til å gjøre produksjonen inne i fjøs og ute på åkeren enda bedre enn i dag.  
Mære landbruksskole i Steinkjer har en sentral plass i arrangementet, og i løpet av 20. september vil en rekke forskere og gründere besøke skolen. 

Vil ha flere teknologibedrifter

Leder for Grønt kompetansesenter, Tove Hatling Jystad, jobber med forskningsprosjekter som skjer både på Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole. De to stedene har store muligheter for testing med over 2000 kvadratmeter dyrka jord, mye husdyrproduksjon og mange dyktige fagfolk. 
Noe av det allerviktigste med AgriTech Nordic handler også om å få flere teknologiutviklingsbedrifter opp og fram. 
- Vi er utrolige gode på teknologiutvikling i Norge. Det er derfor ingen grunn til at vi her til lands ikke skal klare å utvikle en landbruksteknologi-næring, sier hun. 

Avdelingsleder gårdsbruk på Mære landbruksskole, Hans Martin Landstad, tror teknologiutviklingen kommer til å akselerere i årene som kommer. 
- Å ha en møteplass som AgriTech Nordic der de med gode ideer kan møte de som har penger til realisering, tror jeg er veldig viktig, sier han. 

Trøndelag går foran

I dag får Mære landbruksskole mange forespørsler fra bedriftersom ser etter et sted for testing. Jystad trekker også fram fylkespolitikerne i Trøndelag som hun mener virkelig har satset på dette sammen med Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole.  

- Vi går foran i Norge og utvikler den nye naturbruksskolen i Norge. Vi løfter toppkompetanse inn på skolen, og det har fylkespolitikerne absolutt støttet oss på, sier hun. 

Men selv om teknologi er viktig for landbruket, og sannsynligvis vil bidra til å begrense klimautslippene framover, er det én ting som er viktigere enn alt annet: nemlig kunnskapsrike og dyktige agronomer. 
- Det må være dyktige gårdbrukere som bruker teknologien, slik at teknologien spiller på lag med agronomien. Det må henge sammen, sier hun. 

Lavere klimagassutslipp fra landbruket kan blant annet oppnås med å gjøre agronomene bedre gjennom ny teknologi. Det er også avdelingsleder Landstad enig i. 
- Teknologien kan aldri erstatte agronomen. Det som skjer når vi tar i bruk teknologi er at det stilles høyere krav til agronomenes kunnskap til dyr, planter, jord og teknologi. Har du denne kunnskapen klarer du også å bruke teknologien til fordel for deg, sier han.