Karriereveiledning i skolen

Informasjon om videregående opplæring

Digital brosjyre om valg av utdanningsprogram i videregående skole

Skolene våre   Yrkesfag  Studieforberedende  

Landslinjer i Trøndelag  Digital åpen skole  Søke skoleplass 

Grunnkompetanse  Bevisste utdanningsvalg 

Minoritetsspråklige med kort botid i Norge  Samisk 

Å være elev i videregående skole  Foreldreguiden til videregående 

Skole-hjem-samarbeid  Veien etter videregående

Relevant fagstoff

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet forutforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner. Karriereveiledning tilbys av kompetente aktører og utføres med høy grad av etisk bevissthet.

Elever har rett på nødvendig rådgivning

Elever har en lovfestet rett til sosialpedaogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning (karriereveiledning). Tilbudet skal være kjent for elever og foresatte, og være tilgjengelig for elevene ved den enkelte skole.

Ved å klikke på Retten til nødvendig rådgivning finner du lovteksten i forskrift til Opplæringslova.

Etiske retningslinjer for karriereveiledning

Etiske retningslinjer gjelder for aktiviteten karriereveiledning, og gjelder for de som legger til rette for og de som utøver karriereveiledning, uavhengig av om de har en stillingstittel eller rolle som definerer dem som karriereveileder eller ikke. Karriereveiledning skjer med utgangspunkt veisøkerens unike livssituasjon, samtidig som enhver karriereveiledningsaktivitet foregår i en kontekst. Det betyr at ingen karriereveiledning er lik.

Etiske retningslinjer

Etisk løfte (serviceerklæring)

Karriereveiledning.no er en nyopprettet, nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle, og gir mulighet til å snakke med en profesjonell karriereveileder. Det er gratis å snakke med en karriereveileder på nett eller telefon om spørsmål knyttet til opplæring, utdanning og jobb.

Karriereveiledning.no inneholder også kvalitetssikret informasjon om opplæring, utdanning og jobbsøk  .

Trøndelag fylkeskommune jobber for at den årlige konferansen igjen kan bli et fysisk møte 16. og 17. september 2021. Informasjon om program og påmelding kommer. 

Randi Kristin Svarva
Seniorrådgiver
74 17 43 71 913 26 567
Sist oppdatert 01.03.2021