User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Yrkesfagkonferansen 2019

Clarion Congress Hotel Brattøra

Målgruppe for denne konferansen er videregående skoler med yrkesfag, deltakere innenfor fag- og yrkesopplæringen (opplæringskontor, lærebedrifter, instruktører, faglig ledere) og andre aktuelle parter innenfor yrkesfag.

Sett av dagen i kalenderen allerede nå!

påmeldingsskjema