Webinar - Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag

Webinar - Microsoft Teams

Jobber du for- eller med barn og unge i Trøndelag? Vi inviterer til webinar om Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagen fylhkentjīelte vil at barn og unge skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter som gir muligheter for å delta, oppleve og skape - og som bidrar til trivsel og bolyst.  

Fylkeskommunen arbeider nå med en plan som har fått tittelen Delta, oppleve, skape! Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag.  Målgruppen for planen omfatter barn og unge i alderen 3-26 år, og skal særlig ivareta de som ofte faller utenfor og som ikke deltar på fritids- og kulturaktiviteter. 

Kunnskapsgrunnlaget for planen har blitt til etter bred involvering og medvirkning fra barn og unge, kommuner, lag, foreninger og flere.


Kom med innspill


Før videre arbeid med handlingsplanen og utsending på høring til høsten, ønsker fylkeskommunen innspill fra dere som jobber for og med barn og unge i Trøndelag. 

I dokumentet under finner du sammendrag av kunnskapsgrunnlaget, beskrivelse av mål, satsingsområder med tilhørende verktøy:

 

INNSPILLDOKUMENT_Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag – Grunnlag for innspill.pdfDet samlede kunnskapsgrunnlaget er presentert her: https://www.deltaoppleveskape.no/no/kunnskapsgrunnlag

Alle innspill må sendes inn via dette skjemaet.

Frist for å gi innspill er 31. mai 2024. 

Bli med på webinar

Vi arrangerer tre webinarer der vi gir en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og utvalgte satsingsområder. Det blir også mulighet til å stille spørsmål. Webinaret krever ingen påmelding, du går bare inn på lenken når møtet starter. 

Kontaktperson: 
Anniken Bjørnes,
Prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune,
Epost: annbjoi@trondelagfylke.no