User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Vil du være med på klimaverksted? Vi søker barn og unge som sammen vil finne og gi de gode rådene for klimapolitikk i Trøndelag.

Bårdshaug Herregård

Er du mellom 15-19 kan du være med å lage et veikart for klimaomstilling.
Klimaomstilling omfatter både reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til et endret klima. Veikartet skal beskrive hvordan vi i Trøndelag bør jobbe for å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

28-29. september arrangerer vi klimaverksted på Bårdshaug Herregård.
Vi vil gjerne ha med ungdommer fra ulike organisasjoner og ulike steder i fylket.
Veikartet skal presenteres på ungdommens fylkesting og legges frem for politikerne
på fylkestinget i Trøndelag.

Vi starter samlingen med lunsj på lørdag og avslutter med lunsj på søndag.
Vi ordner med busstransport til Orkanger.

Er det spesielle tema eller problemstillinger du gjerne vil diskutere?
Har du innspill til programmet? Hvor mange fra din organisasjon/på din skole
er interessert i å delta?

Håper å høre fra deg!
Send en epost til eller